Nahoru

aktuální vystavovatelé

předchozí vystavovatelé

3M Česko, s.r.o.

www.3M.cz/OOPP

Pomáháme chránit vojáky, hasiče a pracovníky v nebezpečných průmyslových prostředích, aby mohli pokračovat ve své práci a ve zdraví se vraceli ke svým blízkým. Usilujeme o nastavení standardu jistoty a důvěry poskytnutím robustního, spolehlivého a pohodlného ochranného vybavení.


4M SYSTEMS a.s.

www.4msystems.cz

4M SYSTEMS a.s. se zabývá návrhem, výrobou a prodejem taktického vybavení pro ozbrojené složky, jako jsou armáda, policie, celní správa, vězeňská služba, pohraniční stráž atd. Naše společnost vznikla s cílem poskytovat nejlepší možné služby a výrobky svým zákazníkům, kteří jsou profesionály v oblasti obrany a bezpečnosti státu. Naše know-how je založeno na rozsáhlých a dlouhodobých zkušenostech členů našeho týmu. Naleznete u nás bývalé příslušníky speciálních a zásahových jednotek Armády ČR a Policie ČR, pracovníky s léty zkušeností v oblasti textilu pro speciální účely nebo inspektory kvality se zkušenostmi ze zahraničí. Snažíme se prohlubovat spolupráci přímo s konečnými uživateli našich výrobků a vycházet vstříc jejich požadavkům, které vznikají na základě stále se měnících zkušeností z každodenní služby.


ACLIMA AS

www.aclima.com


AFCEA Czech Chapter

 • hala: 4
 • stánek číslo: 480 - Cyber Pavilion
 • nomenklatura: 3501

www.afcea.cz

Česká pobočka Armed Forces Communications & Electronics Association (AFCEA) je neziskovou a vzdělávací organizací, jejímž posláním je vytváření profesionálního fóra pro vedení etického a efektivního dialogu mezi odborníky reprezentujícími členskou základnu a zástupci silových resortů, státní správy a akademické obce České republiky.


#see Military Medical Agency Czech Armed Forces

www.zdravotnictvi.army.cz


AIM INFRAROT-MODULE GmbH

www.aim-ir.com


Airborne Systems North America

www.airborne-sys.com


Akademie věd ČR, v. v. i.

 • FFISC Specialized Partner

ssc.cas.cz


ALITER TECHNOLOGIES, a.s.

www.aliter.com

V Oblasti Obrany a bezpečnosti, Aliter Technologies dodáva produkty a řešení, které jsou určeny k použití ozbrojenými silami, národní bezpečností, policií, civilní ochranou, pohotovostními záchrannými jednotkami, personálem krízového řízení, jakož i organizacemi, které jsou zapojeny do reakce na vojenské a nevojenské krízové situace. Naše řešení jsou navrženy v souladu s normami NATO a mezinárodními normami, jsou rychle nasaditelné, vysoce mobolní a autonomní.


AQYR

www.aqyrtech.com


ARC VEHICLES s.r.o.

www.arcvehicles.cz

Společnost ARC Vehicles s.r.o. je výhradně česká společnost, která je dodavatelem speciálních zástaveb silničních automobilů. Portfolio zahrnuje silniční ambulance všech kategorií, přes hasičské, velitelské a technické speciální vozidla, servisní vozidla, mobilní dílny až po vozidla určená k přepravě tělesně postižených osob. Součástí nabídky společnosti je i nabídka příslušenství a doplňků pro speciální vozidla.


ARGUN s.r.o.

www.argun.cz

ARGUN je více než 20 let mezinárodně známým výrobcem neprůstřelných vest, balistických přileb, protiúderových prostředků a dalšího vybavení pro armádu, policii a další bezpečnostní složky. V současnosti ARGUN dodává do AČR, Policie ČR a dalších. V minulých letech dodával ARGUN do více než 30 zemí světa. Vývojové oddělení společnosti ARGUN je schopné vyvinout výrobky pro každého zákazníka.


ARMOR SOURCE

 • hala: 4
 • stánek číslo: 431

www.armorsource.com


ARQUUS

 • hala: 3
 • stánek číslo: 326

www.arquus-defense.com


#see Defence and Security Industry Association of the Czech Republic

 • hala: 3
 • stánek číslo: 338
 • nomenklatura: 3501

www.aobp.cz


ASTONA - Lubomír Mlček

www.astona.cz

Od založení v roce 1992 se specializujeme na zakázkovou výrobu profesních a pracovních oděvů. Ve výrobním programu máme dále zahrnuty oděvy voděodolné, chemické, outdoorové i volnočasové. Naše výrobky míří také do armádního sektoru, integrovaného záchranného systému, státní správy, atd. Jsme držiteli certifikátů ISO 9001:2009, ČOS 051622 (AQAP 2110) Kategorie využití nabízeného sortimentu:  - profesní oděvy – armáda, policie, složky integrovaného záchrannného systému...  - pracovní oděvy – montéři, silničáři, železnice, zemědělství, kamenolomy.....  - voděodolné, potravinářské a chemické oděvy – rybářství, chemie, potravinářství...  - outdoor a volný čas – lyže, myslivost, rybářství, turistika, zálesáctví...


ATLANTIS TELECOM spol. s r.o.

 • hala: 4
 • stánek číslo: 480 - Cyber Pavilion
 • nomenklatura: 3600

www.atlantis.cz

Atlantis je distributor s přidanou hodnotou pro přední výrobce v oblasti sjednocené komunikace, síťové infrastruktury, datových center a bezpečnostních řešení s loajální sítí spolehlivých partnerů zahrnující poskytovatelé služeb, systémové integrátory a specializované prodejce. Partnerům a systémovým integrátorům pomáháme s prodejem v každém fázi obchodního případu.


AVERIA LTD. – organizační složka

 • hala: 4
 • stánek číslo: 480 - Cyber Pavilion
 • nomenklatura: 3500, 3502

www.AVERIA.NEWS

Tvoříme B2B komunity.


BAE SYSTEMS

 • hala: 3
 • stánek číslo: 324
 • nomenklatura: 700, 702

www.baesystems.com


BARRETT

www.barrett.net


BERGHAUS

 • hala: 4
 • stánek číslo: 422

berghaus.com


BETH-EL Industries

www.beind.com


BLACKBOX BIOMETRICS

 • hala: 4
 • stánek číslo: 462
 • nomenklatura: 1600, 1699

www.blastgauge.com


BO GWANG TEXTILE CO., LTD.

www.bogwangint.com


C.P.E. Production Oy

www.cpe.fi


Sekce plánování schopností MO

 • FFISC Specialized Partner

www.acr.army.cz


CARINTHIA / Goldeck Textil GmbH

www.carinthia.eu


CARRINGTON TEXTILES

www.carrington.co.uk

For over fifty years we’ve supplied a wide choice of standard and specialised fabric options to national military forces and major defence companies around the world. Today, we have over 200 different camouflage patterns that can be produced in a variety of different shades and fabrics. We also provide a design service for completely new camouflage to your specification – in a multi-terrain print or standard dyed fabric. All fabrics are produced in seamless collaboration with our sister company, Pincroft Dyeing and Printing – combining state of the art facilities with market-leading technologies in dyeing and printing. Our service is structured to support customers at every stage of the development process, from initial concept to bulk delivery – including full scale samples of the chosen design before going into production. This is backed by unrivalled excellence in global sales and customer service. This long standing knowledge and expertise gives a greater strength and depth to our advanced and constantly expanding Defence Fabrics range.


Centre for Knowledge and Technology Transfer of the Charles University / Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy

www.cppt.cuni.cz

Centrum pro přenos poznatků a technologií (CPPT) je samostatná součást Univerzity Karlovy, která poskytuje služby a informace podporující transfer poznatků a technologií a jež vytváří příležitosti a prostředí pro jejich šíření v souladu s naplňováním třetí role univerzity s cílem zvýšit její konkurenceschopnost a atraktivitu pro studenty, zaměstnance i veřejnost. Centrum buduje inovační síť UK propojením členů akademické obce napříč všemi fakultami a součástmi UK. Rozvíjí ji formou spolupráce s inovativními organizacemi mimo UK, zprostředkováním znalostí, zkušeností, služeb, informací a finančních prostředků. Je vstupní branou, průvodcem a mediátorem potenciálních partnerů.


ČESKÁ ZBROJOVKA

www.czub.cz


CHECK POINT Software Technologies Ltd.

 • hala: 4
 • stánek číslo: 480 - Cyber Pavilion
 • nomenklatura: 100, 113, 3600

www.checkpoint.com

Společnosti Check Point Software Technologies Check Point Software Technologies Ltd. (www.checkpoint.com) je přední poskytovatel kyberbezpečnostních řešení pro vlády a organizace po celém světě. Check Point chrání zákazníky před kyberútoky prostřednictvím unikátních řešení, která nabízí bezkonkurenční úspěšnost zachycení malwaru, ransomwaru a jiných typů útoků. Check Point nabízí víceúrovňovou bezpečnostní architekturu, která chrání podniková cloudová prostředí, sítě i mobilní zařízení, a navíc Check Point poskytuje nejkomplexnější a nejintuitivnější správu zabezpečení. Check Point chrání více než 100 000 organizací všech velikostí. Sledujte Check Point online: Check Point Blog: http://blog.checkpoint.com/ Twitter: http://www.twitter.com/checkpointsw a www.twitter.com/CheckPointCzech Facebook: http://www.facebook.com/checkpointsoftware LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/check-point-software-technologies YouTube: http://www.youtube.com/user/CPGlobal


Chemical Corps of the Czech Armed Forces / Chemické vojsko AČR

 • CEBIRAM Specialized Partner

www.acr.army.cz


CLUTEX - klastr technické textilie, z.s.

www.clutex.cz

CLUTEX – klastr technické textilie sdružuje české výrobce se zaměřením na vývoj a výrobu technických textilií v celé jejich šíři. Speciální a ochranné oděvy pro armádu a další bezpečností složky jsou nedílnou součástí vývojových a výzkumných projektů klastru. Jejich výsledky a výstupy pozitivně ovlivňují kvalitu a užitné vlastnosti tkanin, pletenin, stuh a prýmků z výroby našich členů, stejně jako tyto vlastnosti dodávaných oděvů a jejich částí.


CONCORDIA TEXTILES N.V.

www.concordiatextiles.com


CORDURA Fabric - INVISTA Textiles UK Ltd

 • hala: 3
 • stánek číslo: 348
 • nomenklatura: 1600, 1612

www.cordura.com


CRYSTAL GROUP Inc

www.crystalrugged.com


CSC European Defense Business Management GmbH

www.cscgmbh.eu


CYBERGYM EUROPE, a.s.

 • hala: 4
 • stánek číslo: 480 - Cyber Pavilion
 • nomenklatura: 199, 3600

www.cybergymeurope.com

V jedinečné tréninkové aréně poskytujeme výcvik v kybernetické obraně a bezoečnosti – postavený na vzájemné interakci týmů s důrazem na lidský faktor a týmový výkon. Ucelený vzdělávací program následně promítáme do konzultační práce s klienty pro efektivní využívání bezpečnostních technologií a procesů v praxi. Jsme držitelem bezpečnostní prověrky NBÚ a postupujeme podle ISO standardů.


Czech Academy of Sciences

 • FFISC Specialized Partner

ssc.cas.cz


Český hydrometeorologický ústav

www.chmi.cz

#del


ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

www.cvut.cz/en


DALETEC

www.daletec.com


DALLMEIER ELECTRONIC GmbH & Co.KG

www.dallmeier.com


DANTHERM A/S

www.dantherm.com


Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR

 • hala: 3
 • stánek číslo: 338
 • nomenklatura: 3500, 3501

www.aobp.cz

Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky (AOBP) sdružuje firmy zabývající se výzkumem, vývojem, výrobou, obchodem a marketingem s obrannou a bezpečnostní technikou, materiálem a službami. Je nevládní, nezávislou, nepolitickou, neziskovou a neobchodní organizací, která byla založena v roce 1997. Již od svého založení je respektovaným a uznávaným partnerem vlády České republiky, ministerstev průmyslu a obchodu, obrany, vnitra a zahraničních věcí, s nimiž má podepsánu řadu dohod o spolupráci.


DEKONTA, a.s.

www.dekonta.cz

DEKONTA je česká společnost s mezinárodním zastoupením v Evropě a partnerskými vztahy v Asii a Africe. Od roku 1992 DEKONTA poskytuje služby v oblasti ochrany životního prostředí a CBRN problematiky. Na základě dlouhodobých zkušenosti DEKONTA poskytuje klientům specializovaná řešení environmentálních problémů, včetně vypracování projektů a jejich úspěšné implementace. Naše služby: - Ekologická havarijní služba - Poradenství v oblasti životního prostředí - CBRN dekontaminace - Sanace kontaminovaných lokalit - Nakládání s odpady a nebezpečnými odpady - Čištění odpadních vod (průmyslové a komunální) - Vzduchové emise a úprava zápachu - Průmyslové čištění - Demolice a zemní práce DEKONTA má vlastní technické vybavení a zařízení, která zahrnují 14 bioremediačních center, chemické a mikrobiologické laboratoře, nákladní automobily, bagry, vrtné soupravy, zařízení pro průzkum a sanaci kontaminované půdy a podzemních vod. Jedním ze silných bodů společnosti DEKONTA je příznivá kombinace rozsáhlého technologického know-how a zkušeností, stejně jako mezinárodních dovedností v oblasti řízení projektů v zemích střední a východní Evropy, SNS a Asie. Naše společnost disponuje jedním z nejaktivnějších oddělení výzkumu a vývoje v České republice. Každý rok se účastníme několika výzkumných projektů ve spolupráci s českými univerzitami, institucemi a mezinárodními společnostmi a institucemi provádějícími výzkum a vývoj. Úspěšně jsme realizovali projekty v rámci programu EUROSTARS, rámcových programů (FP6, FP7) a projektů NORWAY GRANTS.


DELINFO, spol. s r.o.

www.delinfo.cz

DELINFO, spol. s r.o. je v oblasti informačních technologií aktivní od roku 1993, členem Skupiny ICZ je od roku 2008. Nabízí rozsáhlé portfolio produktů a služeb v oblasti výzkumu, vývoje a implementace specializovaných řešení pro sektor obrany – především geografických, ale i dalších informačních systémů pro velení a řízení vojenských štábů a jednotek.


DELOITTE ADVISORY s.r.o

www.deloitte.cz

Služby v oblasti řízení kybernetických rizik Společnost Deloitte pomáhá organizacím předcházet kybernetickým útokům a ochránit jejich cenná aktiva. Jsme přesvědčeni, že firmy by měly být zabezpečené, ostražité a odolné — nejen tím, že se budou zabývat jak předcházet útokům a reagovat na ně, ale i tím, že budou řídit kybernetická rizika způsobem, který umožňuje rozvíjet nové tržní příležitosti. Pro zajištění efektivnějšího řízení informačních a technologických rizik je třeba zohlednit kybernetická rizika na začátku návrhu firemní strategie.


Diebold Nixdorf

www.dieboldnixdorf.com

Inovační partner většiny top 100 světových finančních institucí, 25 globálních maloobchodních řetězců a významné přepravní a poštovní splečnosti. Naše řešení propojují fyzické a digitální světy peněz a transakcí - pohodlně, bezpečně a efektivně. Poskytujeme 360° bezpečnost, 365 dní v roce - 24/7 Security Operations Center, Security monitoring, Authentication, Biometric technology, Cybersecurity, Vulnerability management, Security hardering, System architecture, Infrastructure architecture, Public key Infrastructure, Tokenization, PCI consulting, IT management consulting, Card issuing a acquiring consulting, Information security consulting, GDPR consulting.


DSM DYNEEMA

 • hala: 4
 • stánek číslo: 433
 • nomenklatura: 1600, 1622

www.dyneema.com


DST DEFENCE SERVICE TRACKS GmbH

www.defence-st.com


DYNAMIT NOBEL DEFENCE

www.dn-defence.com


EAGLE.ONE

 • hala: 4
 • stánek číslo: 423

eagle.one


Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje

 • hala: 4
 • stánek číslo: 451

www.zzsjck.cz


EMERGENT BIOSOLUTIONS Inc.

www.emergentbiosolutions.com


ENVI-PUR, s.r.o.

www.envi-pur.cz

Společnost ENVI-PUR, s.r.o. svojí dlouhodobou koncepční prací tvoří jednu z nejsilnějších českých společností zabývající se vývojem, výrobou a dodávkami zařízení pro ekologii, zaměřených zejména na oblast čištění a úpravu vody a vzduchu. Naše portofolio tvoří úpravny vody (napsala jsem na 1. místo, protože na FFF bude Amaya), čistírny odpadních vod, komponenty pro ČOV, průmyslová vzduchotechnika, strojírenská výroba, kovovýroba.


Epson Europe B.V. - organizační složka

 • FFF Main Technical Partner
 • nomenklatura: 2000, 2099

www.epson.cz

Společnost Epson je globální technologický lídr, který poskytuje inovativní řešení pro kanceláře, domácnosti, obchodní podniky i průmyslové provozy. Epson nabízí široký sortiment produktů od inkoustových tiskáren, tiskových systémů a projektorů 3LCD až po průmyslové roboty, chytré brýle a snímací systémy a využívá originální kompaktní, úsporné a vysoce přesné technologie. Skupina Epson vedená společností Seiko Epson Corporation se sídlem v Japonsku zaměstnává více než 76 000 lidí v 87 společnostech po celém světě a je hrdá na svůj přínos komunitám, ve kterých působí, a na své trvalé snahy o snížení dopadu na životní prostředí. O společnosti Epson Europe Společnost Epson Europe B.V. sídlí v Amsterdamu a je řídicím centrem skupiny Epson pro Evropu, Střední východ, Rusko a Afriku. Společnost Epson Europe zaměstnává 1830 lidí a ve fiskálním roce 2017 zaznamenala obrat 1,7 miliard eur.


ESTAMBRIL INTERNATIONAL

www.estambrilinternational.com


EUROLAMP

 • hala: 3
 • stánek číslo: 346

www.eurolamp.cz


European Security & Defence

 • hala: 4
 • stánek číslo: 403
 • nomenklatura: 3500, 3502

www.euro-sd.com


Exensor Technology Ltd.

 • hala: 4
 • stánek číslo: 400

www.exensor.com


EXPLORER CASES by GT LINE

www.explorercases.com


EXPLOSIA a.s.

www.explosia.cz

Výroba a vývoj výbušnin, prachů, speciálních výrobků a služeb spojených s aplikací energetických materiálů pro civilní a vojenské použití.


EXXEL Outdoor

exxel.com


F5 Networks

 • hala: 4
 • stánek číslo: 480 - Cyber Pavilion
 • nomenklatura: 100, 113, 3600

www.f5.com

F5 Networks je IT dodavatel poskytující řešení v oblastech vysoké dostupnosti aplikací a web aplikační bezpečnosti. Byla zakladatelem segmentu loadbalancingu-ADC, ve kterém je dlouhodobě lídrem, stejně tak jako v segmentu web aplikačních firewallů. F5 má řešení dostupná jak ve formě fyzických boxů tak ve formě virtuálních edic pro cloud. Sídlo společnosti je v Seattlu v USA.


FIDELIS CYBERSECURITY

 • hala: 4
 • stánek číslo: 480 - Cyber Pavilion
 • nomenklatura: 100, 113, 3600

www.fidelissecurity.com

Společnost Fidelis Cybersecurity je celosvětovým vůdcem v oblasti ADR (Automatická Detekce a Reakce). Platforma Fidelis Elevate výrazným způsobem zvyšuje efektivitu bezpečnostních analytiků, a to především díky hluboké síťové vizibilitě, inteligentnímu systému pastiček, validaci alarmů, analýze v reálném čase i retrospektivně a automatické reakci na síti i koncových bodech. Naším úkolem je posílit bezpečnostní týmy integrovanou, automatizovanou a inteligentní technologií, aby mohly úspěšně chránit svá aktiva a citlivé informace. Naši tecchnologii používají nejdůležitější světové značky a společnosti.


FK BRNO Engineering s.r.o.

www.fkbrno.com


Flightcell International

 • hala: 3
 • stánek číslo: 346
 • nomenklatura: 124

www.flightcell.com


Force Development Division, MoD

 • FFISC Specialized Partner

www.acr.army.cz


FORCEPOINT

 • hala: 4
 • stánek číslo: 480 - Cyber Pavilion
 • nomenklatura: 3600

www.forcepoint.com


FRESTEMS Oy (ltd.)

www.frestems.fi


GARANT PROTECTION

www.garant-protection.com


GARDANT GLOBAL

www.gardantglobal.com


GENERAL DYNAMICS European Land Systems

www.gdels.com

General Dynamics European Land Systems (GDELS) je obchodní divize společnosti General Dynamics Corporation US a svou činnost řídí prostřednictvím svých evropských provozoven umístěných ve Španělsku, Německu, Rakousku, Švýcarsku a České republice. Jako jeden z evropských lídrů v sektoru pozemních bojových systémů se GDELS zaměřila na čtyři specifické divize. Těmito divizemi jsou: divize pásových vozidel, kolových vozidel, obojživelných mostů & mostních systémů, dělostřelectva včetně munice, plus síť center výzkumu a vývoje a celosvětové možnosti údržby.


GENTEX Corporation

gentexcorp.com


Geografická služba AČR

 • GEOMETOC Specialized Partner

www.geoservice.army.cz


GLOMEX MS, s.r.o.

www.glomex-ms.com

GLOMEX Military Supplies zajišťuje především dodávky a údržbu vybavení pro speciální jednotky, letectvo a policii. Mezi hlavní produkty patří noční vidění, systémy pro identifikaci v boji, průzkumné letecké bezpilotní prostředky, ochranné vybavení pro piloty, padákové systémy a speciální letecké vybavení. GLOMEX Military Supplies dlouhodobě spolupracuje se svými partnery na nepřetržité podpoře při údržbě používaného vybavení. Disponuje vlastními technickými, opravárenskými a skladovacími prostory, vybavenými pro práci s jemnou elektronikou včetně systémů nočního vidění a specializovaného leteckého vybavení.


GLOSYS Electronics

www.glosys.org


GPS Source Inc.

www.gpssource.com


GRANQVISTS AB

 • hala: 3
 • stánek číslo: 343
 • nomenklatura: 1600, 1615

www.granqvists.se


GUMOTEX, akciová společnost

www.gumotex-rescue-systems.cz

Výrobky pro bezpečnostní a záchranné složky - nafukovací stany, dekontaminační sprchy a bazény, protipovodňové zábrany, výrobky pro vodní záchranu, speciální produkty, příslušenství a zakázková výroba.


HEXONIA GmbH

www.hexonia.de


Hlavní velitelství Vojenské policie

 • FFISC Specialized Partner

www.vp.army.cz


HM Armcom Zrt.

 • hala: 4
 • stánek číslo: 412

www.armcom.hu


HM Arzenál Zrt

www.hmarzenal.hu


HM Currus Zrt.

 • hala: 4
 • stánek číslo: 412

www.hmei.hu/en/_ehmei_kiallitas_2014/_ehm_currus_zrt.html


HM EI Zrt

www.hmei.hu


HUDYsport a.s.

www.hudy.cz

Specialista na outdoorové vybavení pro civilní i vojenské použití.


HUNGARIAN DEFENCE INDUSTRY

www.hmei.hu www.currus.hu www.hmarzenal.hu www.armcom.hu www.vedelmiipar.hu


Hydrometeorologická služba AČR

 • GEOMETOC Specialized Partner

www.hydrometeoservice.army.cz


ICZ a.s.

www.iczgroup.com

Skupina ICZ - významný dodavatel informačních technologií a systémový integrátor - nabízí širokou paletu služeb od konzultací přes dodávky informačních systémů až po úplné převzetí sítě do svěřené správy. Dodávkově pokrývá oblasti aplikačního software, bezpečnosti a infrastruktury, a to zejména pro odvětví veřejné správy, zdravot¬nictví, obrany, dopravy, financí, výroby, logistiky a telekomunikací. Vedle České republiky a Slovenska působí Skupina ICZ významně také v dalších zemích.


Mikrobiologický ústav AV ČR

 • hala: 4
 • stánek číslo: 411
 • nomenklatura: 3506

mbucas.cz


Institute of Physics of Materials, Czech Academy of Sciences / Ústav fyziky materiálů AV ČR

www.ipm.cz

Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. (veřejná výzkumná instituce), je součástí Akademie věd České republiky. Posláním Ústavu fyziky materiálů je objasňovat vztah mezi chováním a vlastnostmi materiálů a jejich strukturními a mikrostrukturními charakteristikami. Prioritní je výzkum pokročilých kovových materiálů a kompozitů na bázi kovů ve vztahu k jejich mikrostruktuře a způsobu přípravy. Smyslem je optimalizace užitných vlastností materiálů a predikce jejich provozní životnosti teoretickými a výpočetními metodami. Historie ÚFM se datuje od roku 1955, kdy byl začleněn do tehdy nově vzniklé Československé akademie věd. Od té doby je neustále rozvíjen až do dnešní podoby. Ústav v současné době zaměstnává více než 120 pracovníků, z toho téměř polovina jsou pracovníci s vědeckou kvalifikací a řadu doktorandů. Ústav se člení na tři vědecká oddělení a jedno oddělení servisní. Vědecká oddělení se dále člení na celkem deset pracovních skupin. Oddělení mechanických vlastností je zaměřeno na studium mechanismů procesů probíhajících v materiálech během creepu, únavy, křehkého lomu a jejich kombinací ve vztahu k vývoji mikrostruktury a struktury. Oddělení struktury studuje strukturu materiálů a vybrané termodynamické, difuzní, elektrické a magnetické vlastnosti. „Struktura“ je chápána v širokém rozmezí počínaje atomovými vazbami, přes krystalickou mřížku a její poruchy, přes velikost krystalitů v materiálu až po makroskopické rozměry zatěžovaných těles. Oddělení CEITEC ÚFM představuje jednu ze šesti organizačních jednotek evropského centra excelence CEITEC. Oddělení je zaměřeno zejména na studium mechanických, transportních a magnetických vlastností pokročilých materiálů. ÚFM spolupracuje s řadou průmyslových podniků i dalšími organizacemi zabývajícími se výzkumem a vývojem v České republice i v zahraničí.


INTERCOLOR a. s.

www.intercolor.cz


INTERLINK CS, spol. s.r.o.

www.interlinkcs.cz


INTRACOM DEFENSE ELECTRONICS

www.intracomdefense.com


ISRAELI Ministry of Defense - SIBAT

 • hala: 4
 • stánek číslo: 464
 • nomenklatura: 3503

www.sibat.mod.gov.il


JISR INSTITUTE, a.s.

www.jisr-institute.org

Institut zabývající se návrhy a implementací řešení v oblasti společných zpravodajských, dohledových a průzkumných (JISR) schopností pro vojenské a civilní státní organizace. JISR Institut, a.s. (PLC) poskytuje řešení na míru pro rozličné mise a úkoly především pro společné specializované týmy ISR a EB. Nedílnou činností JISR Institute je poskytovat technické, taktické a provozní školení v oboru ISR a EW.


JSC "KSF "Peredovaya tekstilshchitsa"

airsilk.ru


JUSTRA TREZORY s.r.o.

www.justratrezory.cz

Naše společnost je profesionálním českým výrobcem trezorů již od roku 1995. Nabízíme široký sortiment trezorů stojících samostatně i zabudovaných do zdi. Vyrábíme bezpečnostní schránky na klíče, skříně a trezory na úschovu zbraní, cash boxy, střelnice pro biatlon, archivní a nábytkové trezory i další bezpečnostní úschovná zařízení, která konstruujeme dle přání zákazníka. Součástí našich služeb je i odborné poradenství, servis, montáže našich produktů a výroba na zakázku. Všechny naše trezory jsou certifikovány a zařazeny do příslušných bezpečnostních tříd Akreditovaným certifikačním orgánem č. 3025 pro certifikaci výrobků společnosti TREZOR TEST, s. r. o.


KARRIMOR SF

www.karrimorsf.com


KEELA/ILASCO

www.keela.co.uk & www.ilasco.co.uk


KIDDE-DEUGRA Brandschutzsysteme GmbH

www.kidde-deugra.com


KMW

 • hala: 3
 • stánek číslo: 346

www.kmweg.com


KOUTNÝ spol. s r. o.

 • hala: 3
 • stánek číslo: 323
 • nomenklatura: 1637

www.koutny.cz


Zeměměřický úřad

 • GEOMETOC Specialized Partner

www.cuzk.cz


LEONARDO Helicopters

www.leonardocompany.com


LEONARDO S.p.A.

www.leonardocompany.com/en

Leonardo je globální high-tech společnost a jeden z klíčových hráčů v oblasti letectví, obrany a bezpečnosti se sídlem v Itálii s více než 45 000 zaměstnanců. Společnost má významnou průmyslovou přítomnost na čtyřech domácích trzích (Itálie, Spojené království, Spojené státy a Polsko) i strategická partnerství na nejdůležitějších mezinárodních trzích s vysokým potenciálem. Struktura Leonarda je organizována do sedmi divizí. Společnost také působí prostřednictvím dceřiných společností a společných podniků (joint ventures). Divize Airborne & Space Systems navrhuje, vyvíjí a vyrábí širokou škálu produktů a řešení pro letadlové platformy, které zahrnují integrované misijní systémy, letecké radary a senzory, elektronické bojové systémy, palubní leteckou elektroniku, systémy zaměřené na vzdušné cíle a simulační systémy. Divize také vyvíjí a vyrábí dálkově řízené bezpilotní systémy (RPAS), které jsou nabízeny také na základě doživotních servisních smluv. Nabídka divize je doplněna o kosmické systémy, které kromě snímačů a užitečného zatížení mise zahrnují také pokročilé robotické systémy.


LEUPOLD

www.leupold.com


LIAZ a. s.

www.liaz-uav.com

LIAZ a.s. je společnost zabývající se vývojem a výrobou bezpilotních vrtulníků. Je pokračovatelem dlouholeté tradice výroby vozidel značky LIAZ. Společnost byla založena v roce 1951 a později ve svých 10 výrobních závodech s 11 000 zaměstnanci vyráběla ročně až 13 600 nákladních vozidel. LIAZ a.s. je nejen dodavatelem komplexů bezpilotních vrtulníků. Nabízí také speciální systémy a další specifické služby (celou škálu užitečného zatížení a software) a technické prostředky spojené s použitím vrtulníku (zjednodušené účelové varianty SkySpotter 150 B i SkySpotter 150 C). Rozsáhlé technické a výrobní zkušenosti umožňuji specialistům v LIAZu zavádět inovativní technické prvky do vývoje a realizovat ambiciózní řešení. Každý zákazník dostane v komplexu LIAZ UAV SkySpotter 150 hotové řešení připravené na míru podle jeho potřeb.


LOGISTICS AGENCY / AGENTURA LOGISTIKY

www.alog.army.cz


LOM PRAHA s.p.

www.lompraha.cz

Státní podnik LOM PRAHA je čelním opravárenským závodem pro vrtulníky řady Mi (Mi-8/17/171/24/35) a jejich agregáty (TV3-117/VR-14/VR-24/APU) v zemích NATO a EU s uzavřeným cyklem oprav. Jsme plně certifikováni ruskými konstrukčními kancelářemi MVZ Mil a OAO Klimov, mezinárodním leteckým výborem MAK a domácími leteckými autoritami. Oproti mnoha konkurentům může LOM PRAHA nabídnout komplexní služby spojené s kompletní podporou životního cyklu vrtulníků Mi a zároveň modernizace těchto strojů. LOM PRAHA s.p. dále poskytuje letecký výcvik pilotů (Mi-17/L-39) v Centru Leteckého Výcviku v Pardubicích a taktický výcvik v Taktickém Simulačním Centru. Dceřiná společnost VR Group, a.s. se zabývá výrobou simulátorů a simulačních technologií pro letouny, vrtulníky i pozemní síly.


LUFTHANSA Technik

www.lufthansa-technik.com


LUVO Prague Ltd.

www.luvo.cz

VÝROBNÍ HISTORIE ČZ STRAKONICKÉ ZBROJOVKY. V září 1919 byly první továrny postaveny pod jménem Jihočeská zbrojovka ve Strakonicích na jihu České republiky. Zahájily výrobu střelných zbraní. Výsledkem byla nová ochranná známka ČZ (v kruhu). Před druhou světovou válkou. Většina výrobků byla určena pro vojenské a profesionální síly nového Československa a pro export. Rostoucí nebezpečí války v roce 1936 a vzhledem k tomu, že Strakonice jsou asi hodinu jízdy od rakouských a německých hranic, společnost založila pobočku v Uherském Brodě ve východní části země a převedla tam část zbrojní výroby. Druhá světová válka. Po obsazení Německem 15. března 1939 a začátek druhé světové války 1. září 1939 pokračovala výroba střelných zbraní, ale výhradně pro Německé ozbrojené síly. Produkce po skončení druhé světové války a osvobození Československa v květnu 1945, se výroba ve zbrojovce Strakonice opět orientovala pro Československé ozbrojené síly a na export. V roce 1954 se celá zbrojní výroba přesunuta do pobočky v Uherském Brodě. Kvůli politickým a ekonomickým změnám v roce 1989 v Česku se pobočka v Uherském Brodě stala nezávislým samostatným závodem. Výroba zbraní s užíváním původní ochranné známky ČZ (v kruhu) pokračovala až do roku 1992, kdy Česká Zbrojovka v Uherském Brodě zaregistrovala svou vlastní ochrannou známku - CZ UB. Moderní historie ČZ Stakonice. Zbrojní výroba v ČZ Strakonice byla obnovena v první polovině roku 1990 a společnost byla rozdělena na několik divizí. Výroba zbraní byla přidělena divizi ČZ Strojirna s.r.o. ČZ Strojirna s.r.o vyrobila 50 000 kusů pušek M6 pro americkou armádu v letech 1993 až 2001. LUVO Prague s.r.o. Společnost LUVO Prague Ltd. (LUVO Firearms) převzala v roce 2006 výrobu zbraní od ČZ Strojirna s.r.o. Společnost dále používá ochrannou známku ČZ (v kruhu) a vyrábí pistole, útočné pušky, poloautomatické ostřelovačky, poloautomatické pušky v 16 různých rážích a granátomety v ráži 40x46. Cílem společnosti je vyrábět kvalitní střelné zbraně


LUXFER MAGTECH

 • hala: 4
 • stánek číslo: 448

luxfermagtech.com


LV EQUIPMENT BV

www.lvequipment.nl


MAWASHI SCIENCE & TECHNOLOGY

www.mawashi.net


Maximum Services

 • FFF Service Partner

www.maximumservices.cz


Medical Rescue Service of South Bohemia Region

www.zzsjck.cz

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje (ZZS JčK) je zřízovaná Jihočeským krajem jako samostatná příspěvková organizace tvořící jednotný funkční, organizační a hospodářský celek s právní subjektivitou. ZZS JčK zajišťuje nepřetržitou přednemocniční neodkladnou péči na území o rozloze 10 056 km2 s 640 196 obyvateli. Hlavní náplní činnosti ZZS JčK je na základě tísňové výzvy poskytovat přednemocniční neodkladnou péči osobám se závažným postižením zdraví, nebo v přímém ohrožení života a plněním úkolů pro zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací. Zdravotnickou záchrannou službu Jihočeského kraje jako organizaci tvoří: • ředitelství, • zdravotnické operační středisko, • výjezdové základny s výjezdovými skupinami, • útvar krizového řízení, • vzdělávací a výcvikové středisko Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje je členěna na sedm oblastních středisek, která provozují 32 výjezdových základen. Na výjezdových základnách je v nepřetržitém provozu 54 výjezdových skupin: • 38 výjezdových skupin rychlé zdravotnické pomoci - RZP (velké sanitní vozidlo se zdravotnickým záchranářem a řidičem/záchranářem) • 6 výjezdových skupin rychlé lékařské pomoci - RLP (velké sanitní vozidlo s lékařem a zdravotnickým záchranářem a řidičem/záchranářem) • 10 výjezdových skupin rendez-vous - RV (malé zásahové vozidlo s lékařem a zdravotnickým záchranářem) • 1 posádka letecké záchranné služby - LZS Síť výjezdových základen je na základě plánu pokrytí území kraje uspořádána tak, aby místo události bylo dosažitelné z nejbližší výjezdové základny v dojezdové době do 20 minut od přijetí tísňové výzvy. Za rok vyjíždí záchranáři ZZS JčK k více jak 81 700 zásahům.


MESIT asd, s.r.o.

www.mesit.cz

Vývoj a výroba vojenských komunikačních systémů a leteckých přístrojů. MESIT je součástí leteckého a obranného průmyslu již více než 65 let. Taktická komunikace - komplexní a vzájemně propojené systémy bezdrátové taktické komunikace pro podporu velení a řízení vojenských operací. Vozidlové komunikační systémy - interkomy, ANR náhlavní soupravy, PA systémy a audio monitory radiostanic. Letecké přístroje - měření paliva, systémy vyhřívání a odledňování, řídící jednotky...


Microflown AVISA

www.microflown-avisa.com


VOJENSKÉ ZPRAVODAJSTVÍ

www.vzcr.cz

Vojenské zpravodajství je zpravodajskou službou ČR integrující rozvědnou i kontrarozvědnou činnost se zaměřením na obranu a bezpečnost. Na FFF jsou prezentovány dvě jeho součásti. Jedná se o Národní centrum kybernetických operací (NCKO), vznikající za účelem zajišťování kybernetické obrany ČR a k provádění širokého spektra operací v kyberprostoru. A dále v letošním roce vzniklé Satelitní centrum České republiky (SATCEN ČR), které je odpovědné za získávání a analýzu satelitních snímků používaných jak pro vojenské, tak pro civilní účely.


Agentura vojenského zdravotnictví AČR

www.zdravotnictvi.army.cz

Agentura vojenského zdravotnictví je odborným prvkem pro řízení a organizaci poskytování zdravotních služeb a veterinárního zabezpečení resortu MO ČR v operacích na území ČR i mimo ně a při zabezpečení aliančních sil na území ČR. Odpovídá za nakládání se zdravotnickým a veterinární materiálem, s léčivy, se zdravotnickými prostředky a návykovými látkami. Je výkonným prvkem s celoresortní působností pro realizaci zdravotní péče, hygienicko-protiepidemického a veterinárního zabezpečení a prvkem odpovědným za výcvik kynologických odborností a biologickou ochranu vojsk. Je výkonným prvkem pro zabezpečení polního zdravotnického zabezpečení. V oblasti vojenského zdravotnictví a veterinární služby je odborně nadřízený všem útvarům a zařízením AČR.


Military Police Headquarters, MoD

 • FFISC Specialized Partner

www.vp.army.cz


Vojenský technický ústav, s.p.

www.vtusp.cz

Vojenský technický ústav, s.p. nabízí služby obranného a bezpečnostního výzkumu a vývoje, certifikované zkušebnictví, výrobu a modernizaci výzbroje a vojenské techniky nejen pro AČR, ale i pro další státní či privátní zákazníky.


MILLIKEN & COMPANY

www.millikenmilitary.milliken.com


Ministry of Defence - Cyber & IMINT Division

 • hala: 4
 • stánek číslo: 409

Ministerstvo obrany ČR / Armáda ČR

 • hala: 3
 • stánek číslo: 399A + 399B + VP
 • nomenklatura: 3500, 3503

www.army.cz

Prezentace nových technologií, ukázky výzbroje a výstroje vojáka, moderní technika.


Ministry of the Environment / Ministerstvo životního prostředí

 • GEOMETOC Specialized Partner

mzp.cz


Ministerstvo vnitra ČR

 • hala: 4
 • stánek číslo: 480 - Cyber Pavilion
 • nomenklatura: 3503

www.mvcr.cz


Ministry of the Interior General Directorate of Fire Rescue Service of the Czech Republic Population Protection Institute

www.ioolb.cz

Základní poslání hasičského Záchranného sboru ČR je chránit život, zdraví a majetek občanů před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech. HZS ČR je jednou ze základních složek Integrovaného záchranného systému, které působí s novou strukturou od 1. ledna 2001. Podle zákona č. 320/2015 Sb. o hasičském záchranném sboru ČR a o změně některých zákonů, byla zavedena nová organizační struktura a byly stanoveny základní úkoly. HZS ČR tvoří Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (GŘ HZS ČR), které je součástí Ministerstva vnitra, 14 krajských ředitelství, záchranné útvary, jednotky požární ochrany HZS ČR a střední odborná škola požární ochrany a vyšší odborná škola požární ochrany ve Frýdku-Místku.


Ministry of Transport / Ministerstvo dopravy

 • MARS Specialized Partner

www.mdcr.cz


MITTET SPESIALPRODUKTER AS

 • hala: 4
 • stánek číslo: 404
 • nomenklatura: 1600, 1624

www.mittet.com


MITTLER REPORT VERLAG GmbH

 • hala: 4
 • stánek číslo: 403
 • nomenklatura: 3500, 3502

www.mittler-report.de


MODELÁRNA LIAZ spol. s r.o.

www.modelarna-liaz.cz

Historie Modelárny LIAZ sahá do roku 1907 a je přímo spojena s počátky automobilového průmyslu a založením firmy RAF v Liberci. Do 90. let 20. stol. byla hlavním předmětem činnosti výroba modelových zařízení a forem pro slévárenství. Po privatizaci a technologické přestavbě v r. 1996 se Modelárna LIAZ plně začlenila do evropského (světového) automobilového průmyslu a postupně se stala uznávaným technologickým a inovačním pracovištěm zaměřeným na výrobu nástrojů a přípravků pro automobilový průmysl. Za uplynulá léta jsme v prototypové a sériové výrobě automobilového průmyslu nashromáždili řadu postupů a technologií, především v oblasti zpracování polyuretanů a plastů, které můžeme dále aplikovat v ostatních oborech (letectví, energetika, design a architektura). Dnes je hlavní činností firmy vývoj, konstrukce a výroba dílů, nástrojů a přípravků pro automobilový, energetický a letecký průmysl. Modelárna LIAZ je ryze českou firmou s cca. 110 zaměstnanci. Vlastníci se přímo podílejí na vedení firmy, čímž se firma snaží o maximální plnění požadavků zákazníků. Těší nás práce se špičkovými technologiemi pro zákazníky s náročnými požadavky. Technologický rozvoj firmy je podpořen spoluprací na výzkumných projektech v rámci České republiky a zemí EU. Modelárna LIAZ v rámci vývojových a výzkumných projektů zpracovává nové technologie v oblasti informatiky, managementu, materiálového inženýrství a nástrojařství.


MORIS DISTRIBUTION

www.moris-distribution.cz

MORIS Distribution je jednou z divizí společnosti MORIS design s.r.o. Zabývá se dovozem a distribucí prémiových značek pro český a slovenský trh. Jsme distribučním partnerem značek pro velkoobchod i B2B. Rozsáhlá distribuční síť pokrývá většinu všech významných obchodů a prodejen v obou zemích. Každá z našich značek je špičkou ve svém oboru. Vybraným produktům dodáváme přidanou hodnotu v podobě prodloužené záruky až na 25 let! Úzká provázanost s mateřskou společností MORIS Design, zaměřující se na in-store design a výrobu POP a POS materiálů, nám umožňuje poskytovat značkám, ale i partnerům nadstandartní péči. Pro dané trhy se tak řadíme k nejužší špičce mezi distribučními společnostmi v České republice i na Slovensku.


MS LINE, s.r.o.

www.msline.cz

MS Line s.r.o. je vydavatelství a reklamní agentura v oblasti bezpečnostního a obranného průmyslu. Vydáváme a distribuujeme exkluzivní časopisy Review pro obranný a bezpečnostní průmysl a Czech Defence Industry & Security Review (mediální platforma AOBP ČR), IDET NEWS, Katalog bezpečnostních a obranných technologií ČR. Tyto časopisy i publikace jsou k dispozici jak v tištěné, tak elektronické verzi.


Multinational Logistics Coordination Centre

www.mlcc-eng.army.cz

Mnohonárodní centrum pro koordinaci logistiky (MLCC) je určeno ke koordinaci mnohonárodní logistické podpory spočívající v poskytování pomoci koaličním partnerům v oblasti plánování logistické podpory současných a budoucích operací vedených koaličními silami, koordinaci v oblasti výcviku a vzdělávání v oblasti logistiky, rozvoje standardizace a interoperability, v oblasti logistiky, provádění analýz, aplikací a výměny zkušeností z vedených operací v oblasti logistiky, koordinaci v oblasti dopravy a přesunů vojsk a rozvoji mezinárodní spolupráce, kterou realizuje na základě mezinárodních dohod uzavřených mezi jednotlivými účastnickými státy.


#see Ministry of the Interior General Directorate of Fire Rescue Service of the Czech Republic Population Protection Institute

www.ioolb.cz


NANOMEBRANE s.r.o.

 • hala: 3
 • stánek číslo: 323
 • nomenklatura: 2002

www.nanomembrane.cz


Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB)

nukib.cz/en


National Institute for Nuclear, Chemical and Biological Protection

www.sujchbo.cz


NATO Centre of Excellence for Military Medicine

www.coemed.org


NATO Communications and Information Agency

 • FFISC Specialized Partner

www.ncia.nato.int


NATO Energy Security Centre of Excellence

www.enseccoe.org/en


NATO Explosive Ordnance Disposal Centre of Excellence

 • hala: 4
 • stánek číslo: 470
 • nomenklatura: 3500, 3504

www.eodcoe.org


NATO Joint Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defence Centre of Excellence

 • hala: 4
 • stánek číslo: 470

www.jcbrncoe.cz


NATO Land Capability Group on Dismounted Soldier Systems

 • FFISC Specialized Partner

www.nato.int


NATO Modelling & Simulation Centre of Excellence

 • hala: 4
 • stánek číslo: 470
 • nomenklatura: 3500, 3504

www.mscoe.org


NATO Science & Technology Organization

 • FFISC + CEBIRAM + MARS + GEOMETOC Specialized Partner

www.sto.nato.int


NATO Science & Technology Organization - The Collaboration Support Office

 • FFISC Specialized Partner

www.cso.nato.int


NET.POINTERS s.r.o.

net.pointers.cz

net.pointers s.r.o. je původní česká společnost, která aktivně působí na trhu od r. 2010. V oblasti bezpečnosti patříme k průkopníkům v oblasti prevence a ochrany komunikačních sítí proti kybernetické kriminalitě. Zaměřujeme se zejména na detekci neznámého malware, visibilitu informačních toků, analýzu obsahu komunikace a aktivní ochranu firemních sítí proti DDoS volumetrickým i aplikačním útokům. Působíme ve Střední a Východní Evropě, na Blízkém východě a v regionu Asia Pacific. Mezi zákazníky společnosti patří zejména poskytovatelé služeb, velké korporátní společnosti, finanční instituce a státní správa včetně bezpečnostních složek.


NETHERLANDS Ministry of Defence

 • hala: 4
 • stánek číslo: 460
 • nomenklatura: 3500, 3503

www.mindef.nl


NIDES s.r.o.

www.nides.cz

Autorizovaný distributor společnosti Safran Vectronix AG, Švýcarsko - světově proslulého výrobce optických systémů a přístrojů pro vojenské i civilní použití. Ruční přístroje: Monokulární kapesní a binokulární dalekohledy s laserovým dálkoměrem, monokulární a binokulární přístroje nočního vidění, multifunkční přístroje. Přístroje pro montáž: přístroje pro noční vidění na zbraně a pro vozidla. Pozorovací a zaměřovací systémy a přístroje s gyroskopem pro denní a noční použití. OEM Moduly: laserové dálkoměry, digitální magnetické kompasy.


NIGHT PEARL

 • hala: 4
 • stánek číslo: 400

www.zahoritrade.cz


NIGHTLINE, Inc.

 • hala: 3
 • stánek číslo: 346

www.nightline.us


NOVICOM s.r.o.

www.novicom.cz

Novicom je český výrobce nástrojů pro monitoring, administraci a bezpečnost v rozsáhlých sítích. Díky vlastním technologiím dosahuje nadstandardní bezpečnosti a provozní spolehlivosti, a to i v rozsáhlých distribuovaných sítích. Klíčovými produkty Novicomu jsou AddNet a BVS. AddNet je unikátní DDI/NAC nástroj pro řádové zvýšení efektivity správy IP adresního prostoru a řízení bezpečnosti přístupu v rozsáhlých sítích. BVS – Business Visibility Suite je nástroj pro přehlednou vizualizaci síťových komunikací IP zařízení a modelování souvislostí business služeb s IT infrastrukturou.


NYKLÍČEK a spol. s.r.o.

 • hala: 3
 • stánek číslo: 323
 • nomenklatura: 1612

www.nyklicekaspol.cz


Odbor vojskového průzkumu a elektronického boje MO

 • FFISC Specialized Partner

www.acr.army.cz


Office of Military Geography and Hydrometeorology

 • GEOMETOC Specialized Partner

www.geoservice.army.cz/vghmur-dobruska


Office of the U.S. Deputy Assistant Secretary of Defense for Threat Reduction and Arms Control

www.acq.osd.mil/ncbdp/trac/index.html


OLYMPIA TRIUMPH MANUFACTURING

www.olytri.com


OPS-CORE

 • hala: 3
 • stánek číslo: 346
 • nomenklatura: 1604, 1616

gentexcorp.eu.com


OPTOKON, a.s.

www.optokon.com

Společnost OPTOKON, a.s. je přední český výrobce a dodavatel komplexních ICT systémových řešení do segmentu obrany a bezpečnosti. Disponuje týmem odborníků, kteří využívají produkty společnosti OPTOKON, a.s. a integrují je společně s předními domácími i zahraničními technologiemi třetích stran. Tím vzniká ucelené řešení, které přináší uživateli požadovanou funkcionalitu ve špičkové kvalitě. V rámci veletrhu Future Forces Forum představí společnost OPTOKON, a.s. mimo jiné moderní komunikační a informační sytém C4ISR Martin, který nabízí řadu služeb (komplexní propojení taktické radiové datové sítě, služby video serveru, vytvoření taktického místa velení i systém pro jeho zastřežení a sledování pohybu pomocí speciálního optického kabelu). Detekční zařízení OPTOKON JOSS-100 je technologie založená na analýze signálů v optickém kabelu, které mění vlastnosti vibrací v jeho oblasti. Jeden segment této technologie dokáže detekovat hluk a vibrace do 100 km.Všechna zařízení společnosti OPTOKON, a.s. plně vyhovují požadavkům STANAG a všem normám pro drsné klimatické podmínky prostředí a jsou schváleny pro použití v NATO. Kód dodavatele OPTOKON pro NATO je: 1583G. V rámci inovací a rozmanitého sortimentu výrobků se snažíme uspokojit všechny zákazníky.


OUVRY SAS

www.ouvry.com


PALO ALTO NETWORKS

www.paloaltonetworks.com


PANASONIC - Computer Product Solutions

www.toughbook.eu

Panasonic Computer Product Solutions poskytuje mobilním pracovníkům možnost pracovat kdekoli s řadou odolných notebooků Toughbook, podnikových tabletů Toughpad a elektronických systémů pro prodejní místa (EPOS). Společnost Panasonic byla v roce 2017 evropským lídrem a dosáhla tržního podílu 57 % v prodeji odolných notebooků a odolných podnikových tabletů (VDC Research, březen 2018).


PARDAM, s.r.o.

 • hala: 3
 • stánek číslo: 323
 • nomenklatura: 2002

www.pardam.cz


PENNANT International Group PLC

www.pennantplc.co.uk


PHONEXIA

 • hala: 4
 • stánek číslo: 480 - Cyber Pavilion
 • nomenklatura: 199, 3700

www.phonexia.com

Phonexia vyvíjí inovativní technologie pro řečovou analytiku a hlasovou biometrii. Nabízí první řečovou technologii pro identifikaci mluvčího na světě, která používá výhradně neuronové sítě, s cílem poskytnout nejvyšší přesnost a rychlost. Phonexia Speech Engine dokáže určit mluvčího, jazyk, pohlaví, přepsat řeč do textu nebo vyhledat konkrétní slova, a to vše v rámci jedné modulární a snadno integrovatelné platformy. Firma byla založena v roce 2006 jako spin-off Fakulty informačních technologií na Vysokém učení technickém v Brně. Od té doby poskytuje služby pro kontaktní centra, finanční instituce a organizace bojující s kriminalitou ve více než 60 zemích.


Policejní akademie

 • hala: 4
 • stánek číslo: 480 - Cyber Pavilion
 • nomenklatura: 3505

www.polac.cz


Policie ČR

 • hala: 4
 • stánek číslo: 450A + 450B + VP
 • nomenklatura: 3500, 3503

www.policie.cz

Statická venkovní ukázka služebních vozidel, vrtulníku, speciálního nákladního vozidla pro přepravu nebezpečného materiálu a dálkově ovládaný traktorbagr. Dynamická ukázka - PČR, HZS a ZZS – (zákrok proti ozbrojeným pachatelům/dealerům drog při předávce zásilky). Vnitřní statická ukázka – mobilní balistické experimentální pracoviště, vybavení pyrotechniků a speciální pořádková jednotka (výstroj a výzbroj PČR).


PORELLE MEMBRANES

www.porellemembranes.com


PRAMACOM-HT, spol.s r.o.

www.infrared.cz

PRAMACOM-HT se dlouhodobě zabývá vývojem, integrací, dodávkami a servisem v oblasti optoelektroniky a systémů C4ISTAR pro sesednuté nasazení. V oblasti vývoje se věnuje především multi-spektrálním fúzím v pásmech NIR, SWIR a LWIR. Společnost dodává systémy integrující v sobě klíčové technologie z oblasti ISTAR včetně bezpilotních prostředků UAV. Prioritním zákazníkem společnosti je zejména Armáda České republiky. Společnosti PRAMACOM-HT je držitelem certifikátu ISO 9001/140001.


PRISON SERVICE of the Czech Republic

 • hala: 4
 • stánek číslo: 449 + VP
 • nomenklatura: 3500, 3503

www.vscr.cz

Úkolem Vězeňské služby ČR je zajišťovat výkon vazby, výkon trestu odnětí svobody, výkon zabezpečovací detence a dále bezpečnost a pořádek v soudních a dalších justičních budovách. Vězeňská služba spravuje a střeží věznice a detenční ústavy. Dále střeží, předvádí a eskortuje vězněné osoby. K dalším úkolům patří výzkum v oboru penologie, jehož výsledky aplikuje v praxi.


PROAMMO Central Europe

www.proammo.cz

Společnost PROAMMO Central Europe se zabývá výrobou balistické ochrany pod značkou HD TEC primárně pro ozbrojené složky. Dále se zabývá prodejem balistických ochranných prostředků, taktického vybavení světových značek a prodejem zbraní a střeliva.


PROENGIN

www.proengin.com


PROPEL LLC

www.propel-llc.com


PSM PROJEKT SYSTEM & MANAGEMENT GmbH

 • hala: 3
 • stánek číslo: 351
 • nomenklatura: 700, 702

www.psm-spz.com


Q CYBER TECHNOLOGIES

 • hala: 4
 • stánek číslo: 439

QINETIQ North America

 • hala: 3
 • stánek číslo: 311
 • nomenklatura: 600, 607

www.qinetiq-na.com


R&T ČR, s.r.o.

www.luxfer.cz

Kompozitní lahve pro IZS. Tlakové lahve pro medicinální plyny. Bezplamenné samoohřívací pokrmy.


RAY SERVICE, a.s.

www.rayservice.com

Ray Service, a.s. je česká výrobně obchodní společnost poskytující komplexní řešení v oblasti výroby kabelových svazků, elektromechanických celků, elektronických zařízení a dodávek kabelových komponent pro široké spektrum zákazníků.


REAL TARGET s.r.o.

www.realtarget.cz

Česká společnost REAL TARGET s.r.o. je zaměřena na vývoj a výrobu střeleckých 3D Terčů. 3D střelecký terč je navrhnut tak , aby přiblížil střelbu na reálné cíle a zlepšil kvalitu výcviku.


REBTECH

www.rebtechnvg.com


Reconnaissance and Electronic Warfare Branch, MoD

 • FFISC Specialized Partner

www.acr.army.cz


Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický

www.vugtk.cz


REVISION

www.revisionmilitary.com


RHEINMETALL Ceska republika s.r.o.

 • hala: 3
 • stánek číslo: 337
 • nomenklatura: 700, 702

www.rheinmetall.com


Rheinmetall Defence Electronics GmbH

 • hala: 3
 • stánek číslo: 339
 • nomenklatura: 2204

www.rheinmetall-defence.com


ROHDE & SCHWARZ – Praha, s.r.o.

www.rohde-schwarz.com/cz

Společnost Rohde & Schwarz, která byla založena před více než 80 lety, je jedním z předních světových výrobců produktů informačních a komunikačních technologií pro profesionální uživatele. Firma Rohde & Schwarz se především zaměřuje na testování a měření, kybernetickou bezpečnost, zabezpečenou komunikaci a monitorování, testování sítí a broadcasting a média. Působí v různých průmyslových oborech i segmentu státní správy. Společnost Rohde & Schwarz, se sídlem v německém Mnichově, má rozsáhlou prodejní a servisní sít ve více než 70 zemích světa. V roce 1995 byla v České republice založena samostatná pobočka „ROHDE & SCHWARZ – Praha, s.r.o.“, která pro své zákazníky zajišťuje nejen dodávky produktů, ale také komplexní systémová řešení včetně jejich realizací, záručního a pozáručního servisu a kalibrací ve všech oblastech působení Rohde & Schwarz. V roce 2001 byl otevřen jeden ze tří výrobních závodů koncernu „ROHDE & SCHWARZ závod Vimperk, s.r.o“, který zaměstnává více než 700 zaměstnanců, a který neustále rozšiřuje portfolio své produkce ve všech výrobních oblastech.


SAFRAN VECTRONIX AG

www.safran-vectronix.com

Safran Vectronix AG je světově proslulý výrobce optických systémů a přístrojů pro vojenské i civilní použití. Ruční přístroje: Monokulární kapesní a binokulární dalekohledy s laserovým dálkoměrem, monokulární a binokulární přístroje nočního vidění, multifunkční přístroje. Přístroje pro montáž: přístroje pro noční vidění na zbraně a pro vozidla. Pozorovací a zaměřovací systémy a přístroje s gyroskopem pro denní a noční použití. OEM Moduly: laserové dálkoměry, digitální magnetické kompasy.


SAPPHIRE FINISHING MILLS LIMITED

www.sapphiremills.com


SARENA INDUSTRIES & EMBROIDERY MILLS

 • hala: 4
 • stánek číslo: 442
 • nomenklatura: 2100, 2199

www.sarenapk.com


SCHUBERTH GmbH

 • hala: 3
 • stánek číslo: 333
 • nomenklatura: 1600, 1616

www.schuberth.com


SCOTT SAFETY

www.3mscott.com


SEFIRA spol. s r. o.

www.sefira.cz

Společnost SEFIRA je dodavatelem IT řešení a služeb. Specializuje se na dodávky moderních systémů pro důvěryhodné vytváření, ověřování a dlouhodobé uchovávání elektronických dokumentů. V oblasti digitální důvěry nabízí řešení vzdáleného elektronického podpisu a kvalifikované pečeti, implementaci technologií pro bezpečné generování a uchovávání kryptografických klíčů, budování certifikačních autorit a služby externí registrační autority. SEFIRA poskytuje komplexní služby od vytvoření IT strategie, přes návrh architektury informačních systémů, zakázkový vývoj software až po procesní, datovou a systémovou integraci.


Sekce plánování schopností MO

 • FFISC Specialized Partner

www.acr.army.cz


Sekce podpory MO

 • LCC Specialized Partner

www.acr.army.cz


Sekce rozvoje sil MO

 • FFISC Specialized Partner

www.acr.army.cz


SENOP

www.senop.fi


SETOLITE

 • hala: 4
 • stánek číslo: 436

www.setolite.com


SHANGHAI EASTIMAGE EQUIPMENT Co., Ltd

 • hala: 4
 • stánek číslo: 440
 • nomenklatura: 2500, 2512

www.eastimagesecurity.com


SILK & PROGRESS, spol. s r. o.

 • hala: 3
 • stánek číslo: 323
 • nomenklatura: 1612

www.silkandprogress.cz


SINTEX, a.s.

 • hala: 3
 • stánek číslo: 323

www.sintex.cz


SMITH ELITE

 • hala: 4
 • stánek číslo: 431

www.smithoptics.com


SOLAIYA

www.solaiya.com


SORSYA

 • FFF Main Technical Partner

www.sorsya.cz


STAP a. s.

www.stap.cz


#see National Institute for Nuclear, Chemical and Biological Protection

www.sujchbo.cz


STEINER

 • hala: 3
 • stánek číslo: 346

www.steiner-optics.com


Support Division, MoD

 • LCC Specialized Partner

www.acr.army.cz


SVITAP J.H.J. spol. s r. o.

www.svitap.cz


SVOS, spol. s r.o.

www.armsvos.cz

SVOS nabízí širokou škálu obrněných vozidel pro vojenské/policejní a civilní účely jako jsou obrněná vozidla pro přepravu osob, velitelská vozidla, hlídková vozidla, vozidla pro detekci min, průzkumná vozidla, lehká bojová obrněná vozidla, obrněné ambulance .


Tatra Defence Vehicle a.s.

www.tatradv.cz

Exkluzivní práva na výrobu, prodej a údržbu rodiny obrněných vozidel PANDUR II pro Českou republiku a další vybrané trhy ve východní Evropě a Asii. Vývoj a produkce obrněných vozidel využívajících podvozky TATRA. Spolupráce se společností TATRA TRUCKS na výrobě obrněných vozidel typu Titus. Záruční a pozáruční servis, dodávky náhradních dílů, trénink posádek a servisních týmů, komplexní zajištění celého životního cyklu vozidel.


TECH DATA AS Czech s.r.o.

 • hala: 4
 • stánek číslo: 480 - Cyber Pavilion
 • nomenklatura: 105, 113, 3600

www.as.techdata.eu/cz

Společnost Tech Data spojuje svět prostřednictvím technologií. Naše kompletní portfolio produktů, služeb a řešení, vysoce specializovaných dovedností a odbornosti v oblasti technologií nové generace umožňuje našim partnerům přinášet na trh produkty a řešení, které svět potřebuje k tomu, aby se mohl spojit, růst a rozvíjet se. Společnost Tech Data se umístila na 83. místě v seznamu Fortune 500® a již podeváté v řadě byla označena za jednu z „nejobdivovanějších společností na světě“.


TENCATE PROTECTIVE FABRICS

 • hala: 4
 • stánek číslo: 461
 • nomenklatura: 1600, 1612

www.tencatefabrics.com


Thermoteknix Systems Ltd.

www.thermoteknix.com


TOMAS BATA UNIVERSITY in Zlín - Faculty of Applied Informatics

 • hala: 4
 • stánek číslo: 405
 • nomenklatura: 3500, 3505

www.fai.utb.cz

Vznik fakulty zaměřené na aplikovanou informatiku jako samostatné součásti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně je logickým vyústěním snah univerzity uplatnit se v oblasti informačních technologií. Fakulta aplikované informatiky (FAI) byla založena k 1. 1. 2006 transformací existujícího Institutu řízení procesů a aplikované informatiky (IRPI) při Fakultě technologické. Tento institut byl založen v první polovině roku 2004 a vznikl restrukturalizací Institutu informačních technologií. Základem zmiňovaných institutů byl Ústav (dříve katedra) automatizace a řídicí techniky, který na Fakultě technologické v té době existoval již více než 14 let (Katedra automatizace vznikla 1. 9. 1986). Výzkumné zaměření ústavu bezpečnostního inženýrství: • teorie bezpečnosti, • fyzická bezpečnost a ochrana majetku, • technologie komerční bezpečnosti, • poplachové systémy (poplachové zabezpečovací systémy, systémy kontroly vstupu, kamerové systémy, elektrická požární signalizace), • informační technologie pro podporu krizového řízení, • detektivní činnost a profesní obrana, • ochrana a odolnost kritické infrastruktury, • modelování krizových situací. Aktuálně řešené projekty BV MV ČR: VI20172019073 - Identifikace a metody ochrany měkkých cílů ČR před násilnými činy s rozpracováním systému včasného varování“ VI20172019054 - Analytický programový modul pro hodnocení odolnosti v reálném čase z hlediska konvergované bezpečnosti“ VI20152019049 - RESILIENCE 2015: Dynamické hodnocení odolnosti souvztažných subsystémů kritické infrastruktury


TOMAS BATA UNIVERSITY in Zlín - Faculty of Logistics and Crisis Management

 • hala: 4
 • stánek číslo: 405
 • nomenklatura: 3500, 3505

www.flkr.utb.cz

Fakulta logistiky a krizového řízení (FLKŘ) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně vznikla k 1. 9. 2009 a je její nejmladší fakultou. Navazuje na vzdělávací a výzkumné aktivity Institutu bezpečnostních technologií v Uherském Hradišti, který patřil pod Fakultu technologickou. V současné době nabízí FLKŘ studium v těchto akreditovaných bakalářských studijních programech a oborech: Studijní program Procesní inženýrství, studijní obor Ovládání rizik (i kombinovaná forma studia), studijní program Ochrana obyvatelstva, studijní obor Ochrana obyvatelstva (i v kombinované formě studia) a studijní program Bezpečnost společnosti, studijní obor Řízení environmentálních rizik, a od akademického roku 2016/2017 pak mohou studenti studovat i v navazujícím magisterském studijním programu Bezpečnost společnosti. Ve své vědecko - výzkumné činnosti se FLKŘ zaměřuje na oblasti logistiky, logistického zabezpečování mimořádných a krizových situací a krizovým řízením, problematice ochrany obyvatelstva, krizového řízení a plánování, analýzou a hodnocením rizik, environmentální bezpečnosti. Snahou fakulty je neustále zkvalitňovat výuku studijních programů a oborů tak, aby její absolventi byli co nejvíce konkurenceschopní na trhu práce.


TOVEK, spol. s r.o.

 • hala: 4
 • stánek číslo: 480 - Cyber Pavilion
 • nomenklatura: 100, 104, 3700

www.tovek.cz

Tovek nabízí komplexní řešení pro zpracování a analýzu strukturovaných a nestrukturovaných dat, ať už se jedná o textová, řečová nebo vizuální data. Tovek Intelligence Platform umožňuje práci s vícejazyčnými daty; řečovou biometrii; aktivní mapy znalostí; sdílení poznatků; vztahovou, geografickou a časovou vizualizaci; automatickou extrakci entit; profilaci; kategorizaci a mnoho dalšího. Máme 25 let zkušeností s potřebami analytiků v oblasti vyšetřování, zpravodajství i obrany.


TRANSAERO

 • hala: 3
 • stánek číslo: 346

www.aviationpros.com


TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o.

www.ttc-telekomunikace.cz

Více než čtvrtstoletí dodáváme našim zákazníkům špičková integrovaná telekomunikační řešení. V oblasti obrany a bezpečnosti se zaměřujeme na komplexní ICT systémy s vazbou na technologie poskytující aktuální informace o zabezpečení vybraných prostorů, osob a techniky, a to včetně mobilních variant. Pro zásah na místě mimořádné a krizové události jsme schopni nabídnout: • flexibilní rozmístění snímačů a senzorů • sledování perimetru, technologií a personálu prostřednictvím GIS • konektivitu s vysokou provozní spolehlivostí • bezpečnostní certifikovaná i necertifikovaná řešení pro bezdrátovou komunikaci • sledování pohybu osob a techniky (s rozlišení vlastní vs. cizí) pomocí RFID technologií • May-Day systémy pro osoby v zásahovém týmu • propojení s databázemi již soudně trestaných a jinak rizikových osob či skupin • komplexní konektivitu se spolupracujícími složkami IZS, s operačními středisky a dispečinky složek IZS, ale i s tzv. rychlosoudy pro rychlé vyřešení přestupků • zálohování dat pro potřeby analýzy provedení zásahu s dalším využitím např. ve výcviku a výuce, ve správních a soudních řízeních apod.


ULTIMATE TRAINING MUNITIONS

 • hala: 4
 • stánek číslo: 430

utmworldwide.com


Univerzita obrany

 • hala: 4
 • stánek číslo: 480 - Cyber Pavilion
 • nomenklatura: 3500, 3505

www.unob.cz

UNIVERZITA OBRANY připravuje vojenské profesionály a další odborníky působící ve sféře bezpečnosti a obrany státu.


URC Systems, spol.s r.o.

www.urc-systems.cz

Již od roku 1998 realizujeme komplexní řešení náročných požadavků zákazníků v rámci celého řetězce od výzkumu, vývoje, výroby a servisu našich softwarových a hardwarových produktů až po výcvik a vzdělávání uživatelů v těchto oblastech: velení, řízení a výkonu činností vojskového a elektronického sledování, průzkumu a rádiového rušení, velení, řízení a výkonu činností policie, datových komunikací a integrací.


#see Institute of Physics of Materials, Czech Academy of Sciences

 • hala: 4
 • stánek číslo: 406

www.ipm.cz


VAKUFORM spol.s r. o.

 • hala: 3
 • stánek číslo: 323
 • nomenklatura: 1402, 1628

www.vakuform.cz


#see Prison Service CR

 • hala: 4
 • stánek číslo: 449 + VP

www.vscr.cz


VICTORINOX

 • hala: 4
 • stánek číslo: 422

www.victorinox.com


VIENNA HOUSE DIPLOMAT PRAGUE

www.viennahouse.com

Vienna House Diplomat Prague se nachází v klidné diplomatické čtvrti Dejvice nedaleko historického centra města. Kde jinde se sejít než na místě, kde je diplomacie všude kolem vás? Hotel je jedním z nejoblíbenějších konferenčních míst ve stověžaté Praze. Úchvatné výhledy na Prahu z vlastní střešní terasy zpříjemní vaši návštěvu a z wellness centra v devátém patře je Pražský hrad doslova jako na dlani. V následujících měsících bude Vienna House Diplomat Prague kompletně renovován v novém designu. STRUČNÝ PŘEHLED * 398 klimatizovaných pokojů a apartmá * Restaurace, hotelový bar a střešní terasa * Spa a wellness s vířivkou a fitness klubem * 25 konferenčních místností s kapacitou až 1 260 osob (3 konferenční místnosti s přístupem na střešní terasu) * Cateringový servis a pořádání eventů * Recepce a bar k dispozici 24 hodin denně * Bezplatná vysokorychlostní Wi-Fi * Podzemní parkoviště * Klidná lokalita na dosah od centra Užijte si občerstvení v našich pěti barech a restauracích. Svůj den začněte snídaní v nové designové restauraci Loreta. Café Klimt nabízí působivý výběr výtečných pokrmů a zároveň je centrem veškerého dění v hotelu. CD Restaurant se specializuje na českou kuchyni v moderním pojetí a japonská restaurace Katsura je proslulá svým sushi, které patří k nejlepším ve městě.


#see MILITARY INTELLIGENCE

 • hala: 4
 • stánek číslo: 409

www.vzcr.cz


Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad (VGHMÚř)

 • GEOMETOC Specialized Partner

www.geoservice.army.cz/vghmur-dobruska


#see MILITARY TECHNICAL INSTITUTE

 • hala: 3
 • stánek číslo: 349

www.vtusp.cz


VOLAREZA

 • FFF Service Partner

www.volareza.cz


VOP CZ, s.p.

www.vop.cz

VOP CZ je státní podnik zřízený Ministerstvem obrany ČR a je zaměřený na oblast obrany a bezpečnosti. Podnik se věnuje zvláště vývoji, výrobě, opravám, modernizaci a zajištění celého životního cyklu vojenské pozemní techniky. A to především pro potřeby Armády ČR. V roce 2017 dosáhl podnik obratu více než 1,4 mld. Kč a zaměstnává 870 pracovníků.


VR Group, a.s.

www.vrg.cz

Společnost VR Group, a.s. je předním českým výrobcem a dodavatelem komplexních výcvikových řešení pro ozbrojené síly, bezpečnostní síly a orgány krizového řízení. Díky dvaceti letům zkušeností ve vývoji, implementaci a provozu simulačních výcvikových řešení, může nabídnout špičkové produkty a služby v oblasti výcviku s využitím simulace. Společnost směřuje své aktivity do následujících oblastí: - vývoj nových produktů pro výcvik pozemních a vzdušných sil dle aktuálních požadavků na techniku a vedení bojových i nebojových operací, - vývoj simulačních systémů pro výcvik bezpečnostních složek včetně příslušníků Integrovaného záchranného systému (IZS) a krizových štábů, - systematické zdokonalování instalovaných produktů a řešení na základě zpětné vazby od zákazníků a aktuálních požadavků na výcvik, - integrace heterogenních simulačních prostředků, - řešení projektů z oblasti výzkumu a vývoje pro Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, - aktivní účast na výzkumných projektech NATO, obzvláště Organizace NATO pro výzkum a vývoj obraných technologií (NATO RTO). VR Group, a.s. je dceřinou společností státního podniku LOM PRAHA. Sídlo společnosti je v Praze, další pobočky se nachází v Brně a Vyškově.


#see Research Institute of Geodesy, Topography and Cartography

 • nomenklatura: 3506

www.vugtk.cz


W.L. Gore & Associates GmbH

www.gore-workwear.com


WB ELECTRONICS S.A.

 • hala: 3
 • stánek číslo: 346

www.wbgroup.pl


WILEY X EMEA LLC

www.wileyx.eu


WOJSKO I TECHNIKA MAGAZINE Zespól Badań i Analiz Militarnych

www.zbiam.pl


YVENTECH

 • FFF Main Technical Partner

www.eventech.cz


ZÁHOŘÍ TRADE s.r.o.

www.zahoritrade.cz

Společnost ZÁHOŘÍ TRADE s.r.o. zastupuje přední výrobce noktovizních a termovizních pozorovacích a zaměřovacích systémů a systémů pro identifikaci a detekci nežádoucích osob, jako např. Thermoteknix Systems Ltd. a Exensor Technology Ltd. nejen na civilním, ale i na vojenském trhu. V posledních letech se zaměřuje na vývoj a výrobu vlastních i OEM noktovizních a termovizních přístrojů pod značkou Night Pearl využívající nejmodernější technologie. V neposlední řadě disponuje vybavením k provádění oprav a servisu. Společnost Thermoteknix Systems Ltd. nabízí inovativní a dynamické řešení pro přístroje nočního vidění, termovizní a fůzní přístroje, které jsou dodávány přizpůsobené na míru. V průběhu let společnost Thermoteknix vyvinula řadu průkopnických a v současnosti standardně průmyslové technologie, kterými reagovala na náročné požadavky od koncových uživatelů. Společnost Exensor Technology Ltd. je předním světovým dodavatelem bezobslužných pozemních senzorů (Networked Unattended Ground Sensor - UGS), jejichž řešení je přizpůsobeno zákazníkům po celém světě. Navrhuje, vyvíjí a vyrábí nejmodernější UGS řešení v nejvyšší kvalitě, s dodržováním nejpřísnější požadavků koncových uživatelů. V současné době se používají v hojném počtu v řadě aplikací v oblasti vojenského pozemního zabezpečení na celém světě.


#see Medical Rescue Service of South Bohemia Region

 • hala: 4
 • stánek číslo: 451 + VP

www.zzsjck.cz


ZEBRA

 • FFF Main Technical Partner

www.zebra.com


Zeměměřický úřad

 • GEOMETOC Specialized Partner

www.cuzk.cz