Nahoru

aktuální vystavovatelé

předchozí vystavovatelé

DALETEC

www.daletec.com


DALLMEIER ELECTRONIC GmbH & Co.KG

www.dallmeier.com


DANTHERM A/S

www.dantherm.com


Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR

  • hala: 3
  • stánek číslo: 338
  • nomenklatura: 3500, 3501

www.aobp.cz

Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky (AOBP) sdružuje firmy zabývající se výzkumem, vývojem, výrobou, obchodem a marketingem s obrannou a bezpečnostní technikou, materiálem a službami. Je nevládní, nezávislou, nepolitickou, neziskovou a neobchodní organizací, která byla založena v roce 1997. Již od svého založení je respektovaným a uznávaným partnerem vlády České republiky, ministerstev průmyslu a obchodu, obrany, vnitra a zahraničních věcí, s nimiž má podepsánu řadu dohod o spolupráci.


DEKONTA, a.s.

www.dekonta.cz

DEKONTA je česká společnost s mezinárodním zastoupením v Evropě a partnerskými vztahy v Asii a Africe. Od roku 1992 DEKONTA poskytuje služby v oblasti ochrany životního prostředí a CBRN problematiky. Na základě dlouhodobých zkušenosti DEKONTA poskytuje klientům specializovaná řešení environmentálních problémů, včetně vypracování projektů a jejich úspěšné implementace. Naše služby: - Ekologická havarijní služba - Poradenství v oblasti životního prostředí - CBRN dekontaminace - Sanace kontaminovaných lokalit - Nakládání s odpady a nebezpečnými odpady - Čištění odpadních vod (průmyslové a komunální) - Vzduchové emise a úprava zápachu - Průmyslové čištění - Demolice a zemní práce DEKONTA má vlastní technické vybavení a zařízení, která zahrnují 14 bioremediačních center, chemické a mikrobiologické laboratoře, nákladní automobily, bagry, vrtné soupravy, zařízení pro průzkum a sanaci kontaminované půdy a podzemních vod. Jedním ze silných bodů společnosti DEKONTA je příznivá kombinace rozsáhlého technologického know-how a zkušeností, stejně jako mezinárodních dovedností v oblasti řízení projektů v zemích střední a východní Evropy, SNS a Asie. Naše společnost disponuje jedním z nejaktivnějších oddělení výzkumu a vývoje v České republice. Každý rok se účastníme několika výzkumných projektů ve spolupráci s českými univerzitami, institucemi a mezinárodními společnostmi a institucemi provádějícími výzkum a vývoj. Úspěšně jsme realizovali projekty v rámci programu EUROSTARS, rámcových programů (FP6, FP7) a projektů NORWAY GRANTS.


DELINFO, spol. s r.o.

www.delinfo.cz

DELINFO, spol. s r.o. je v oblasti informačních technologií aktivní od roku 1993, členem Skupiny ICZ je od roku 2008. Nabízí rozsáhlé portfolio produktů a služeb v oblasti výzkumu, vývoje a implementace specializovaných řešení pro sektor obrany – především geografických, ale i dalších informačních systémů pro velení a řízení vojenských štábů a jednotek.


DELOITTE ADVISORY s.r.o

www.deloitte.cz

Služby v oblasti řízení kybernetických rizik Společnost Deloitte pomáhá organizacím předcházet kybernetickým útokům a ochránit jejich cenná aktiva. Jsme přesvědčeni, že firmy by měly být zabezpečené, ostražité a odolné — nejen tím, že se budou zabývat jak předcházet útokům a reagovat na ně, ale i tím, že budou řídit kybernetická rizika způsobem, který umožňuje rozvíjet nové tržní příležitosti. Pro zajištění efektivnějšího řízení informačních a technologických rizik je třeba zohlednit kybernetická rizika na začátku návrhu firemní strategie.


Diebold Nixdorf

www.dieboldnixdorf.com

Inovační partner většiny top 100 světových finančních institucí, 25 globálních maloobchodních řetězců a významné přepravní a poštovní splečnosti. Naše řešení propojují fyzické a digitální světy peněz a transakcí - pohodlně, bezpečně a efektivně. Poskytujeme 360° bezpečnost, 365 dní v roce - 24/7 Security Operations Center, Security monitoring, Authentication, Biometric technology, Cybersecurity, Vulnerability management, Security hardering, System architecture, Infrastructure architecture, Public key Infrastructure, Tokenization, PCI consulting, IT management consulting, Card issuing a acquiring consulting, Information security consulting, GDPR consulting.


DSM DYNEEMA

  • hala: 4
  • stánek číslo: 433
  • nomenklatura: 1600, 1622

www.dyneema.com


DST DEFENCE SERVICE TRACKS GmbH

www.defence-st.com


DYNAMIT NOBEL DEFENCE

www.dn-defence.com