Top of Page

CURRENT EXHIBITORS 2018

recent exhibitors

ICZ a.s.

www.iczgroup.com

Skupina ICZ - významný dodavatel informačních technologií a systémový integrátor - nabízí širokou paletu služeb od konzultací přes dodávky informačních systémů až po úplné převzetí sítě do svěřené správy. Dodávkově pokrývá oblasti aplikačního software, bezpečnosti a infrastruktury, a to zejména pro odvětví veřejné správy, zdravot¬nictví, obrany, dopravy, financí, výroby, logistiky a telekomunikací. Vedle České republiky a Slovenska působí Skupina ICZ významně také v dalších zemích.


Institute of Microbiology of the Czech Academy of Sciences / Mikrobiologický ústav AV ČR

  • hall: 4
  • stand no.: 411
  • nomenklatura: 3506

mbucas.cz


Institute of Physics of Materials, Czech Academy of Sciences / Ústav fyziky materiálů AV ČR

www.ipm.cz

Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. (veřejná výzkumná instituce), je součástí Akademie věd České republiky. Posláním Ústavu fyziky materiálů je objasňovat vztah mezi chováním a vlastnostmi materiálů a jejich strukturními a mikrostrukturními charakteristikami. Prioritní je výzkum pokročilých kovových materiálů a kompozitů na bázi kovů ve vztahu k jejich mikrostruktuře a způsobu přípravy. Smyslem je optimalizace užitných vlastností materiálů a predikce jejich provozní životnosti teoretickými a výpočetními metodami. Historie ÚFM se datuje od roku 1955, kdy byl začleněn do tehdy nově vzniklé Československé akademie věd. Od té doby je neustále rozvíjen až do dnešní podoby. Ústav v současné době zaměstnává více než 120 pracovníků, z toho téměř polovina jsou pracovníci s vědeckou kvalifikací a řadu doktorandů. Ústav se člení na tři vědecká oddělení a jedno oddělení servisní. Vědecká oddělení se dále člení na celkem deset pracovních skupin. Oddělení mechanických vlastností je zaměřeno na studium mechanismů procesů probíhajících v materiálech během creepu, únavy, křehkého lomu a jejich kombinací ve vztahu k vývoji mikrostruktury a struktury. Oddělení struktury studuje strukturu materiálů a vybrané termodynamické, difuzní, elektrické a magnetické vlastnosti. „Struktura“ je chápána v širokém rozmezí počínaje atomovými vazbami, přes krystalickou mřížku a její poruchy, přes velikost krystalitů v materiálu až po makroskopické rozměry zatěžovaných těles. Oddělení CEITEC ÚFM představuje jednu ze šesti organizačních jednotek evropského centra excelence CEITEC. Oddělení je zaměřeno zejména na studium mechanických, transportních a magnetických vlastností pokročilých materiálů. ÚFM spolupracuje s řadou průmyslových podniků i dalšími organizacemi zabývajícími se výzkumem a vývojem v České republice i v zahraničí.


INTERCOLOR a. s.

www.intercolor.cz


INTERLINK CS, spol. s.r.o.

www.interlinkcs.cz


INTRACOM DEFENSE ELECTRONICS

www.intracomdefense.com


ISRAELI Ministry of Defense - SIBAT

  • hall: 4
  • stand no.: 464
  • nomenklatura: 3503

www.sibat.mod.gov.il