Top of Page

CURRENT EXHIBITORS 2018

recent exhibitors

MAWASHI SCIENCE & TECHNOLOGY

www.mawashi.net


MAXIMUM Services

 • FFF Service Partner

www.maximumservices.cz


Medical Rescue Service of South Bohemia Region

www.zzsjck.cz

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje (ZZS JčK) je zřízovaná Jihočeským krajem jako samostatná příspěvková organizace tvořící jednotný funkční, organizační a hospodářský celek s právní subjektivitou. ZZS JčK zajišťuje nepřetržitou přednemocniční neodkladnou péči na území o rozloze 10 056 km2 s 640 196 obyvateli. Hlavní náplní činnosti ZZS JčK je na základě tísňové výzvy poskytovat přednemocniční neodkladnou péči osobám se závažným postižením zdraví, nebo v přímém ohrožení života a plněním úkolů pro zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací. Zdravotnickou záchrannou službu Jihočeského kraje jako organizaci tvoří: • ředitelství, • zdravotnické operační středisko, • výjezdové základny s výjezdovými skupinami, • útvar krizového řízení, • vzdělávací a výcvikové středisko Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje je členěna na sedm oblastních středisek, která provozují 32 výjezdových základen. Na výjezdových základnách je v nepřetržitém provozu 54 výjezdových skupin: • 38 výjezdových skupin rychlé zdravotnické pomoci - RZP (velké sanitní vozidlo se zdravotnickým záchranářem a řidičem/záchranářem) • 6 výjezdových skupin rychlé lékařské pomoci - RLP (velké sanitní vozidlo s lékařem a zdravotnickým záchranářem a řidičem/záchranářem) • 10 výjezdových skupin rendez-vous - RV (malé zásahové vozidlo s lékařem a zdravotnickým záchranářem) • 1 posádka letecké záchranné služby - LZS Síť výjezdových základen je na základě plánu pokrytí území kraje uspořádána tak, aby místo události bylo dosažitelné z nejbližší výjezdové základny v dojezdové době do 20 minut od přijetí tísňové výzvy. Za rok vyjíždí záchranáři ZZS JčK k více jak 81 700 zásahům.


MESIT asd, s.r.o.

www.mesit.cz

Vývoj a výroba vojenských komunikačních systémů a leteckých přístrojů. MESIT je součástí leteckého a obranného průmyslu již více než 65 let. Taktická komunikace - komplexní a vzájemně propojené systémy bezdrátové taktické komunikace pro podporu velení a řízení vojenských operací. Vozidlové komunikační systémy - interkomy, ANR náhlavní soupravy, PA systémy a audio monitory radiostanic. Letecké přístroje - měření paliva, systémy vyhřívání a odledňování, řídící jednotky...


Microflown AVISA

www.microflown-avisa.com


MILITARY INTELLIGENCE

www.vzcr.cz

Vojenské zpravodajství je zpravodajskou službou ČR integrující rozvědnou i kontrarozvědnou činnost se zaměřením na obranu a bezpečnost. Na FFF jsou prezentovány dvě jeho součásti. Jedná se o Národní centrum kybernetických operací (NCKO), vznikající za účelem zajišťování kybernetické obrany ČR a k provádění širokého spektra operací v kyberprostoru. A dále v letošním roce vzniklé Satelitní centrum České republiky (SATCEN ČR), které je odpovědné za získávání a analýzu satelitních snímků používaných jak pro vojenské, tak pro civilní účely.


Military Medical Agency of the Czech Armed Forces

www.zdravotnictvi.army.cz

Agentura vojenského zdravotnictví je odborným prvkem pro řízení a organizaci poskytování zdravotních služeb a veterinárního zabezpečení resortu MO ČR v operacích na území ČR i mimo ně a při zabezpečení aliančních sil na území ČR. Odpovídá za nakládání se zdravotnickým a veterinární materiálem, s léčivy, se zdravotnickými prostředky a návykovými látkami. Je výkonným prvkem s celoresortní působností pro realizaci zdravotní péče, hygienicko-protiepidemického a veterinárního zabezpečení a prvkem odpovědným za výcvik kynologických odborností a biologickou ochranu vojsk. Je výkonným prvkem pro zabezpečení polního zdravotnického zabezpečení. V oblasti vojenského zdravotnictví a veterinární služby je odborně nadřízený všem útvarům a zařízením AČR.


Military Police Headquarters, MoD

 • FFISC Specialized Partner

www.vp.army.cz


MILITARY TECHNICAL INSTITUTE

www.vtusp.cz

Vojenský technický ústav, s.p. nabízí služby obranného a bezpečnostního výzkumu a vývoje, certifikované zkušebnictví, výrobu a modernizaci výzbroje a vojenské techniky nejen pro AČR, ale i pro další státní či privátní zákazníky.


MILLIKEN & COMPANY

www.millikenmilitary.milliken.com


Ministry of Defence - Cyber & IMINT Division

 • hall: 4
 • stand no.: 409

MINISTRY OF DEFENCE of the Czech Republic / MINISTERSTVO OBRANY ČR

 • hall: 3
 • stand no.: 399A + 399B + VP
 • nomenklatura: 3500, 3503

www.army.cz

Prezentace nových technologií, ukázky výzbroje a výstroje vojáka, moderní technika.


Ministry of the Environment / Ministerstvo životního prostředí

 • GEOMETOC Specialized Partner

mzp.cz


Ministry of the Interior / Ministerstvo vnitra

 • hall: 4
 • stand no.: 480 - Cyber Pavilion
 • nomenklatura: 3503

www.mvcr.cz


Ministry of the Interior General Directorate of Fire Rescue Service of the Czech Republic Population Protection Institute

www.ioolb.cz

Základní poslání hasičského Záchranného sboru ČR je chránit život, zdraví a majetek občanů před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech. HZS ČR je jednou ze základních složek Integrovaného záchranného systému, které působí s novou strukturou od 1. ledna 2001. Podle zákona č. 320/2015 Sb. o hasičském záchranném sboru ČR a o změně některých zákonů, byla zavedena nová organizační struktura a byly stanoveny základní úkoly. HZS ČR tvoří Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (GŘ HZS ČR), které je součástí Ministerstva vnitra, 14 krajských ředitelství, záchranné útvary, jednotky požární ochrany HZS ČR a střední odborná škola požární ochrany a vyšší odborná škola požární ochrany ve Frýdku-Místku.


Ministry of Transport / Ministerstvo dopravy

 • MARS Specialized Partner

www.mdcr.cz


MITTET SPESIALPRODUKTER AS

www.mittet.com


MITTLER REPORT VERLAG GmbH

www.mittler-report.de


MODELÁRNA LIAZ spol. s r.o.

www.modelarna-liaz.cz

Historie Modelárny LIAZ sahá do roku 1907 a je přímo spojena s počátky automobilového průmyslu a založením firmy RAF v Liberci. Do 90. let 20. stol. byla hlavním předmětem činnosti výroba modelových zařízení a forem pro slévárenství. Po privatizaci a technologické přestavbě v r. 1996 se Modelárna LIAZ plně začlenila do evropského (světového) automobilového průmyslu a postupně se stala uznávaným technologickým a inovačním pracovištěm zaměřeným na výrobu nástrojů a přípravků pro automobilový průmysl. Za uplynulá léta jsme v prototypové a sériové výrobě automobilového průmyslu nashromáždili řadu postupů a technologií, především v oblasti zpracování polyuretanů a plastů, které můžeme dále aplikovat v ostatních oborech (letectví, energetika, design a architektura). Dnes je hlavní činností firmy vývoj, konstrukce a výroba dílů, nástrojů a přípravků pro automobilový, energetický a letecký průmysl. Modelárna LIAZ je ryze českou firmou s cca. 110 zaměstnanci. Vlastníci se přímo podílejí na vedení firmy, čímž se firma snaží o maximální plnění požadavků zákazníků. Těší nás práce se špičkovými technologiemi pro zákazníky s náročnými požadavky. Technologický rozvoj firmy je podpořen spoluprací na výzkumných projektech v rámci České republiky a zemí EU. Modelárna LIAZ v rámci vývojových a výzkumných projektů zpracovává nové technologie v oblasti informatiky, managementu, materiálového inženýrství a nástrojařství.


MORIS DISTRIBUTION

www.moris-distribution.cz

MORIS Distribution je jednou z divizí společnosti MORIS design s.r.o. Zabývá se dovozem a distribucí prémiových značek pro český a slovenský trh. Jsme distribučním partnerem značek pro velkoobchod i B2B. Rozsáhlá distribuční síť pokrývá většinu všech významných obchodů a prodejen v obou zemích. Každá z našich značek je špičkou ve svém oboru. Vybraným produktům dodáváme přidanou hodnotu v podobě prodloužené záruky až na 25 let! Úzká provázanost s mateřskou společností MORIS Design, zaměřující se na in-store design a výrobu POP a POS materiálů, nám umožňuje poskytovat značkám, ale i partnerům nadstandartní péči. Pro dané trhy se tak řadíme k nejužší špičce mezi distribučními společnostmi v České republice i na Slovensku.


MS LINE, s.r.o.

www.msline.cz

MS Line s.r.o. je vydavatelství a reklamní agentura v oblasti bezpečnostního a obranného průmyslu. Vydáváme a distribuujeme exkluzivní časopisy Review pro obranný a bezpečnostní průmysl a Czech Defence Industry & Security Review (mediální platforma AOBP ČR), IDET NEWS, Katalog bezpečnostních a obranných technologií ČR. Tyto časopisy i publikace jsou k dispozici jak v tištěné, tak elektronické verzi.


Multinational Logistics Coordination Centre

www.mlcc-eng.army.cz

Mnohonárodní centrum pro koordinaci logistiky (MLCC) je určeno ke koordinaci mnohonárodní logistické podpory spočívající v poskytování pomoci koaličním partnerům v oblasti plánování logistické podpory současných a budoucích operací vedených koaličními silami, koordinaci v oblasti výcviku a vzdělávání v oblasti logistiky, rozvoje standardizace a interoperability, v oblasti logistiky, provádění analýz, aplikací a výměny zkušeností z vedených operací v oblasti logistiky, koordinaci v oblasti dopravy a přesunů vojsk a rozvoji mezinárodní spolupráce, kterou realizuje na základě mezinárodních dohod uzavřených mezi jednotlivými účastnickými státy.


MV - GŘ HZS ČR, Institut ochrany obyvatelstva

www.ioolb.cz