Top of Page

CURRENT EXHIBITORS 2018

recent exhibitors

TATRA DEFENCE VEHICLE a.s.

www.tatradv.cz

Exkluzivní práva na výrobu, prodej a údržbu rodiny obrněných vozidel PANDUR II pro Českou republiku a další vybrané trhy ve východní Evropě a Asii. Vývoj a produkce obrněných vozidel využívajících podvozky TATRA. Spolupráce se společností TATRA TRUCKS na výrobě obrněných vozidel typu Titus. Záruční a pozáruční servis, dodávky náhradních dílů, trénink posádek a servisních týmů, komplexní zajištění celého životního cyklu vozidel.


TECH DATA AS Czech s.r.o.

  • hall: 4
  • stand no.: 480 - Cyber Pavilion
  • nomenklatura: 105, 113, 3600

www.as.techdata.eu/cz

Společnost Tech Data spojuje svět prostřednictvím technologií. Naše kompletní portfolio produktů, služeb a řešení, vysoce specializovaných dovedností a odbornosti v oblasti technologií nové generace umožňuje našim partnerům přinášet na trh produkty a řešení, které svět potřebuje k tomu, aby se mohl spojit, růst a rozvíjet se. Společnost Tech Data se umístila na 83. místě v seznamu Fortune 500® a již podeváté v řadě byla označena za jednu z „nejobdivovanějších společností na světě“.


TENCATE PROTECTIVE FABRICS

www.tencatefabrics.com


THERMOTEKNIX Systems Ltd.

www.thermoteknix.com


TOMAS BATA UNIVERSITY in Zlín - Faculty of Applied Informatics

www.fai.utb.cz

Vznik fakulty zaměřené na aplikovanou informatiku jako samostatné součásti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně je logickým vyústěním snah univerzity uplatnit se v oblasti informačních technologií. Fakulta aplikované informatiky (FAI) byla založena k 1. 1. 2006 transformací existujícího Institutu řízení procesů a aplikované informatiky (IRPI) při Fakultě technologické. Tento institut byl založen v první polovině roku 2004 a vznikl restrukturalizací Institutu informačních technologií. Základem zmiňovaných institutů byl Ústav (dříve katedra) automatizace a řídicí techniky, který na Fakultě technologické v té době existoval již více než 14 let (Katedra automatizace vznikla 1. 9. 1986). Výzkumné zaměření ústavu bezpečnostního inženýrství: • teorie bezpečnosti, • fyzická bezpečnost a ochrana majetku, • technologie komerční bezpečnosti, • poplachové systémy (poplachové zabezpečovací systémy, systémy kontroly vstupu, kamerové systémy, elektrická požární signalizace), • informační technologie pro podporu krizového řízení, • detektivní činnost a profesní obrana, • ochrana a odolnost kritické infrastruktury, • modelování krizových situací. Aktuálně řešené projekty BV MV ČR: VI20172019073 - Identifikace a metody ochrany měkkých cílů ČR před násilnými činy s rozpracováním systému včasného varování“ VI20172019054 - Analytický programový modul pro hodnocení odolnosti v reálném čase z hlediska konvergované bezpečnosti“ VI20152019049 - RESILIENCE 2015: Dynamické hodnocení odolnosti souvztažných subsystémů kritické infrastruktury


TOMAS BATA UNIVERSITY in Zlín - Faculty of Logistics and Crisis Management

www.flkr.utb.cz

Fakulta logistiky a krizového řízení (FLKŘ) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně vznikla k 1. 9. 2009 a je její nejmladší fakultou. Navazuje na vzdělávací a výzkumné aktivity Institutu bezpečnostních technologií v Uherském Hradišti, který patřil pod Fakultu technologickou. V současné době nabízí FLKŘ studium v těchto akreditovaných bakalářských studijních programech a oborech: Studijní program Procesní inženýrství, studijní obor Ovládání rizik (i kombinovaná forma studia), studijní program Ochrana obyvatelstva, studijní obor Ochrana obyvatelstva (i v kombinované formě studia) a studijní program Bezpečnost společnosti, studijní obor Řízení environmentálních rizik, a od akademického roku 2016/2017 pak mohou studenti studovat i v navazujícím magisterském studijním programu Bezpečnost společnosti. Ve své vědecko - výzkumné činnosti se FLKŘ zaměřuje na oblasti logistiky, logistického zabezpečování mimořádných a krizových situací a krizovým řízením, problematice ochrany obyvatelstva, krizového řízení a plánování, analýzou a hodnocením rizik, environmentální bezpečnosti. Snahou fakulty je neustále zkvalitňovat výuku studijních programů a oborů tak, aby její absolventi byli co nejvíce konkurenceschopní na trhu práce.


TOVEK, spol. s r.o.

  • hall: 4
  • stand no.: 480 - Cyber Pavilion
  • nomenklatura: 100, 104, 3700

www.tovek.cz

Tovek nabízí komplexní řešení pro zpracování a analýzu strukturovaných a nestrukturovaných dat, ať už se jedná o textová, řečová nebo vizuální data. Tovek Intelligence Platform umožňuje práci s vícejazyčnými daty; řečovou biometrii; aktivní mapy znalostí; sdílení poznatků; vztahovou, geografickou a časovou vizualizaci; automatickou extrakci entit; profilaci; kategorizaci a mnoho dalšího. Máme 25 let zkušeností s potřebami analytiků v oblasti vyšetřování, zpravodajství i obrany.


TRANSAERO

  • hall: 3
  • stand no.: 346

www.aviationpros.com


TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o.

www.ttc-telekomunikace.cz

Více než čtvrtstoletí dodáváme našim zákazníkům špičková integrovaná telekomunikační řešení. V oblasti obrany a bezpečnosti se zaměřujeme na komplexní ICT systémy s vazbou na technologie poskytující aktuální informace o zabezpečení vybraných prostorů, osob a techniky, a to včetně mobilních variant. Pro zásah na místě mimořádné a krizové události jsme schopni nabídnout: • flexibilní rozmístění snímačů a senzorů • sledování perimetru, technologií a personálu prostřednictvím GIS • konektivitu s vysokou provozní spolehlivostí • bezpečnostní certifikovaná i necertifikovaná řešení pro bezdrátovou komunikaci • sledování pohybu osob a techniky (s rozlišení vlastní vs. cizí) pomocí RFID technologií • May-Day systémy pro osoby v zásahovém týmu • propojení s databázemi již soudně trestaných a jinak rizikových osob či skupin • komplexní konektivitu se spolupracujícími složkami IZS, s operačními středisky a dispečinky složek IZS, ale i s tzv. rychlosoudy pro rychlé vyřešení přestupků • zálohování dat pro potřeby analýzy provedení zásahu s dalším využitím např. ve výcviku a výuce, ve správních a soudních řízeních apod.