Nahoru

Tiskové zprávy

Archiv newsletterů

VTÚ bude opět prezentovat své schopnosti v rámci FFF

03-06-2020

Vojenský technický ústav je státní podnik, který byl založen Ministerstvem obrany České republiky dne 1. září 2012 za účelem poskytování strategických dodávek a služeb potřebných pro zajištění obrany a bezpečnosti ČR a plnění závazků vyplývajících z členství České republiky v NATO a EU.
 
VTÚ nabízí služby jak Armádě ČR, tak i složkám ozbrojených bezpečnostních sborů a integrovaného záchranného systému. V oblasti obranného výzkumu a vývoje, inovace, výroby funkčních vzorů a prototypů, kusové a malosériové výroby a zkušebnictví, VTÚ ročně realizuje zhruba 200 projektů.   
 
Předpokladem vysoké kvality poskytovaných služeb je synergie schopností všech tří odštěpných závodů (VTÚLaPVO Praha-Kbely, VTÚPV Vyškov, VTÚVM Slavičín), které se specializují v oblastech letectví a protivzdušné obrany, pozemního vojska, výzbroje a munice.
 
Vojenský technický ústav dlouhodobě hospodaří s pozitivní bilancí a kladný hospodářský výsledek vykazují také jeho odštěpné závody. Realizací náročných projektů v oblasti obranných a bezpečnostních technologií i ve zkušebnictví, a to jak pro tuzemské, tak i zahraniční zákazníky si VTÚ, s. p. získal profesní prestiž a nezaměnitelnou roli v branně-bezpečnostním prostředí.
 
 
 
VTÚ leták v PDF.