News Releases

Newsletter archive

FFF 2018 pod záštitou prezidenta České republiky

03-03-2018

Akce konané v rámci FUTURE FORCES FORUM 2018 se znovu budou konat pod záštitou prezidenta ČR, vrchního velitele ozbrojených sil. Představitelé Vojenské kanceláře prezidenta republiky a Hradní stráže se letos v říjnu opět aktivně zapojí do programu FFF.

Vojenská kancelář prezidenta republiky

VOJENSKÁ KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY

Zabývá se zabezpečením a prováděním realizace výkonu ústavních pravomocí prezidenta republiky jako vrchního velitele ozbrojených sil, řízením Hradní stráže a administrativní agendou Vojenské kanceláře prezidenta republiky. Tyto činnosti řídí 1. úsek.
 
Zabezpečením a prováděním analytické a informační podpory prezidenta republiky v oblasti zabezpečování obrany České republiky se zabývá 2. úsek, který také odpovídá za analýzu, posuzování a přípravu podkladů pro rozhodování a pracovní jednání prezidenta republiky, v součinnosti s příslušnými složkami Ministerstva obrany.
 
Hradní stráž

HRADNÍ STRÁŽ

Hradní stráž je vojenským útvarem brigádního typu s celkovými počty 715 osob - 73 důstojníků, 96 praporčíků, 503 poddůstojníků a 43 občanských zaměstnanců.
 
Je organizována na: