recent exhibitors

CURRENT EXHIBITORS

1404 - Hospital Management Tools, Equipment and Services

Centre for Knowledge and Technology Transfer of the Charles University CZE

Nomenclature
1401, 1404, 2099, 2805, 3505

Fairground PVA EXPO Prague

www.cppt.cuni.cz

Cresilon USA

Nomenclature
1402, 1403, 1404, 1405, 1409, 1413

Fairground PVA EXPO Prague

www.cresilon.com

HM EI Zrt HUN

Nomenclature
101, 122, 204, 302, 851, 1200, 1303, 1404, 2606, 3503

Fairground PVA EXPO Prague

www.hmei.hu

NADAČNÍ FOND REGI BASE I. CZE

Škála aktivit fondu se neustále rozšiřuje a dnes zajišťuje nejen rehabilitační péči v ČR nebo zahraničí, ale pomáhá s výběrem osobních asistentů, spolupracuje s renomovanými rehabilitačními ústavy nebo hledá prostředky na nadstandardní rehabilitační pomůcky, vozíky i automobily. Nadační fond REGI Base I. pořádá i veřejné sbírky a prostřednictvím silných příběhů se snaží podpořit solidaritu s těmi, kteří pomáhali, když mohli, a nyní potřebují, aby společnost pomohla zase jim. V neposlední řadě hledá fond cesty, jak téma pomoci „těm, kteří za nás sloužili“ dostat do širšího povědomí veřejnosti i přednáškami a nejrůznějšími většími či menšími propagačními akcemi: „Protože často pomáhá nejen samotná pomoc, ale i upozornění na potřebu této pomoci,“.
Nomenclature
1250, 1400, 1404, 1405, 1410, 1411, 3400

Konviktská 291/24
110 00 Praha 1

Fairground PVA EXPO Prague Hall: H2D
Stand No: 263

www.regibase.cz

Philips Healthcare GBR

Nomenclature
1311, 1402, 1403, 1404, 1405, 1407, 1409, 1411, 2299

Fairground PVA EXPO Prague

www.philips.co.uk/healthcare