recent exhibitors

CURRENT EXHIBITORS

1405 - Medical Supplies and Hospital Equipment

ARC VEHICLES s.r.o. CZE

Nomenclature
700, 703, 705, 706, 707, 708, 709, 799, 1200, 1250, 1300, 1311, 1400, 1401, 1402, 1403, 1405, 1408, 1409, 1413, 1499, 2000, 2002, 2500, 2506, 2510, 2599, 2700, 2704, 2799

Fairground PVA EXPO Prague Hall:
Stand No:

www.arcvehicles.cz

FRESTEMS Oy (ltd.) FIN

Nomenclature
300, 399, 700, 705, 1250, 1400, 1403, 1405, 1409

Fairground PVA EXPO Prague Hall:
Stand No:

www.frestems.fi

NADAČNÍ FOND REGI BASE I. CZE

Škála aktivit fondu se neustále rozšiřuje a dnes zajišťuje nejen rehabilitační péči v ČR nebo zahraničí, ale pomáhá s výběrem osobních asistentů, spolupracuje s renomovanými rehabilitačními ústavy nebo hledá prostředky na nadstandardní rehabilitační pomůcky, vozíky i automobily. Nadační fond REGI Base I. pořádá i veřejné sbírky a prostřednictvím silných příběhů se snaží podpořit solidaritu s těmi, kteří pomáhali, když mohli, a nyní potřebují, aby společnost pomohla zase jim. V neposlední řadě hledá fond cesty, jak téma pomoci „těm, kteří za nás sloužili“ dostat do širšího povědomí veřejnosti i přednáškami a nejrůznějšími většími či menšími propagačními akcemi: „Protože často pomáhá nejen samotná pomoc, ale i upozornění na potřebu této pomoci,“.
Nomenclature
1250, 1400, 1404, 1405, 1410, 1411, 3400

Konviktská 291/24
110 00 Praha 1

Fairground PVA EXPO Prague Hall: H2D
Stand No: 263

www.regibase.cz